Kan ik mij op de reservelijst plaatsen?

Vaccinatiecentra kunnen mensen oproepen wanneer op het einde van de vaccinatiedag blijkt dat er klaargemaakte vaccinatiespuitjes over zijn. De vaccinatiecentra Zuiderkempen (De Waai en De Zoerla) maken gebruik van de centrale online reservelijst Qvax.

Kan ik mij op de reservelijst QVax plaatsen voor vaccinatie in De Zoerla en De Waai?

Via QVax.be kunt u zich online inschrijven op een elektronische reservelijst voor vaccinatie. U kunt er aangeven op welke momenten u beschikbaar bent om snel te worden opgeroepen.

Hoe groot is de kans dat ik word opgeroepen wanneer ik me registreer?

In de meeste vaccinatiecentra krijgt u een uitnodiging met vooraf bepaalde vaccinatiemomenten. In De Waai en De Zoerla kunt u zelf uw moment van afspraak kiezen. Het gebeurt daarom heel weinig dat mensen niet opdagen op het afgesproken moment van hun vaccinatie. Slechts 1 persoon op 100 verschijnt niet in het vaccinatiecentrum na het maken van een afspraak. Dit maakt dat er maar heel weinig reserveplaatsen nodig zijn in onze vaccinatiecentra.

Hoe werkt het?

Wanneer er in de toekomst toch nood zou zijn aan reservelijsten, kunnen de vaccinatiecentra Zuiderkempen het centraal systeem Qvax van de overheid gebruiken. De mensen met de hoogste prioriteiten, bijvoorbeeld de oudste, en die aangegeven hebben dat ze beschikbaar zijn, zullen dan opgeroepen worden.

U krijgt dan een sms en e-mail en wordt gevraagd om snel te reageren door meteen online te bevestigen dat u de vrijgekomen plaats inneemt.

Meer info

https://www.laatjevaccineren.be/inschrijven-op-de-reservelijst-van-een-vaccinatiecentrum-qvax