Kienspel aanvragen

Voor de organisatie van een kienspel op grondgebied Geel moet u een vergunning aanvragen.

Voor wie?

  • Verenigingen kunnen deze vergunning aanvragen.
  • Commerciële verenigingen komen niet in aanmerking.

Voorwaarden

De opbrengst van de kienavond mag uitsluitend aangewend worden voor:

  • Daden van godvruchtigheid of weldadigheid.
  • De aanmoediging van de nijverheid of van de kunsten.
  • Enig ander doel van algemeen nut.

Procedure

U moet de organisatie van een kienspel drie maanden voor de aanvangsdatum online aanvragen.