Inschrijving kiezerslijst voor Europees parlement

In 2024 zullen de leden van het Europees Parlement verkozen worden in de 27 lidstaten van de Europese Unie. De verkiezing zal op 9 juni plaatsvinden.

Als u een Europese burger bent die in België verblijft, kunt u in België deelnemen aan de verkiezingen voor het Europees Parlement en op kandidaten op Belgische lijsten stemmen. In dit geval zult u niet kunnen deelnemen aan de verkiezingen van het Europees Parlement in uw land van herkomst.

De aanvraag voor inschrijving op de kiezerslijst van uw stad moet ten laatste op 31 maart 2024 worden ingediend.

Ter info: in 2024 zullen de Belgische kiezers op dezelfde dag als de Europese verkiezingen ook hun vertegenwoordigers in de Kamer van Volksvertegenwoordigers en de Parlementen van de Gemeenschappen en de Gewesten kiezen. Later dat jaar (ook 2024) zijn er ook nog provincie- en gemeenteraadsverkiezingen.

Voor wie?

Burgers uit de lidstaten van de Europese unie die in Geel wonen, zijn al langer onderworpen aan een inschrijving om op de kiezerslijst opgenomen te worden.

Voor de volgende Europese verkiezingen in 2024 kan een nieuwe doelgroep zich ook inschrijven:

  • Burgers uit de lidstaten van de Europese unie van 16 tot 18 jaar die in Geel wonen;
  • Belgen van 16 tot 18 jaar die in Geel wonen.

Voorwaarden

Om als Europese burger aan deze verkiezing deel te nemen, moet u aan vijf voorwaarden voldoen:

  1. De nationaliteit van een lidstaat van de Europese Unie bezitten op 31 maart 2024; 
  2. Een hoofdverblijfplaats in een Belgische gemeente hebben op 31 maart 2024; 
  3. Minstens 16 jaar oud zijn;
  4. Over stemrecht beschikken op de dag van de verkiezingen;
  5. Ingeschreven zijn op de kiezerslijst (minimumleeftijd voor de inschrijving: 14 jaar).

Procedure