Kindergemeenteraad

De Kindergemeenteraad is een gemeentelijke adviesraad voor 9 t.e.m. 12 jarigen. Elke Geelse school kan aan het begin van het schooljaar 2 afgevaardigden aanstellen voor de raad die tweemaal per jaar doorgaat. De eerste gaat door in november, de tweede in maart van het lopende werkjaar.

Tijdens deze 2 uur durende bijeenkomst krijgen de afgevaardigden de kans om rechtstreeks vragen te stellen aan of problemen aan te kaarten bij het college van burgemeester en schepenen. Indien deze vragen niet onmiddellijk kunnen beantwoord worden, worden deze doorgespeeld aan de stadsdiensten.

Buiten de vragenronde worden er diverse thema's besproken en methodieken toegepast. Zo krijgt de Kindergemeenteraad de kans om hun stempel te drukken op het Geelse (jeugd)beleid. Sinds de start van de raad in 2013 zijn er reeds verschillende realisaties uit de bus gekomen. Denk hierbij aan de PlayMobiel, vernieuwing speelplein de Waaiburg, sensibiliseringsactie "Zie me gaan op de baan!",... en nog veel meer.

 Alle verslagen van de Kindergemeenteraad worden voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen. Inkijken van verslagen is mogelijk, hiervoor neemt u best contact op met de dienst jeugd.