Kindvriendelijke Stad Geel

Stad Geel heeft beslist om het traject voor het behalen van het Label Kindvriendelijke Stad op te starten. Het label bekroont ambitieuze steden of gemeenten die permanent streven om hun stad kind- en jeugdvriendelijker te maken. Een kindvriendelijke stad zet de kinderrechten om in concreet beleid dat kinderen en jongeren ten goede komt. Meer nog: een beleid afgestemd op kinderen en jongeren, de meest kwetsbaren in de samenleving, komt ten goede van iedereen. Kindvriendelijk is dus mensvriendelijk, een prima barometer voor goed lokaal beleid.

In deĀ eerste fase van het project wordt op basis van een vragenlijst, diepgaande gesprekken en cijfermateriaal een beeld gevormd van de 'staat van kindvriendelijkheid' van Geel. Op basis van de input van deze verschillende analyses, kiest het stadsbestuur welke thema's prioritair worden uitgediept in een belevingsonderzoek. Uiteindelijk zal een lokale strategie kindvriendelijkheid geschreven kunnen worden die de kind- en jeugdvriendelijkheid van de Geel op enkele concrete vlakken versterkt.