Kleine cultureel-erfgoedprojecten

 • Toelage voor een project met een vleugje erfgoed (toelage tot 500 euro).
  • Concrete voorbeelden zijn het digitaliseren van filmpjes van de vereniging, een jubileumbrochure uitgeven, een overzichtstentoonstelling over de vereniging maken, iets laten restaureren, …
 • Focus van het project is cultureel erfgoed, dat is zowel roerend als immaterieel erfgoed:
  • roerend of tastbaar erfgoed: archieven, boeken, foto’s, vlaggen, kostuums, juwelen, schilderijen, oude munten, …
  • immaterieel of niet-tastbaar erfgoed: rituelen, gebruiken, volksverhalen, recepten, feesten, talen, technieken, liederen, podiumkunsten, spelen, …
 • Onroerend erfgoed zoals gebouwen komt dus niet in aanmerking.
 • De subsidieverlener is Erfgoedcel k.ERF.
  • Samen met de gemeentes Balen, Dessel, Laakdal, Meerhout, Mol en Retie zet Geel in op erfgoed in onze regio. Hiervoor hebben deze gemeentes samen een cultureel-erfgoedconvenant afgesloten met de Vlaamse overheid.
  • k.ERF staat voor Kempens Erfgoed.
  • k.ERF is gehuisvest in een Commensalenwoning op de site van het Oud Gasthuis in Geel. (Gasthuismuseum Geel)

Voor wie?

Alle verenigingen (zowel feitelijke verenigingen als vzw’s) komen in aanmerking.

Voorwaarden

 • Focus van het project is cultureel erfgoed. Het erfgoedluik is met andere woorden geen zijtraject. Erfgoedcel k.ERF kijkt na of het aansluit bij haar beleidsplan.
 • Het project heeft betrekking tot het cultureel erfgoed van het werkingsgebied van k.ERF. Dat is naast Geel ook in de gemeenten Balen, Dessel, Laakdal, Meerhout, Mol en Retie.
 • Realistische timing en begroting. De vereniging doet zelf ook een eigen kleine inbreng.
 • Catering, geschenken, … komen niet in aanmerking als kosten.

Procedure

 • Een erfgoedidee binnen de vereniging? Neem contact op met erfgoedcel k.ERF. Zij luisteren naar het voorstel en geven een eerste feedback.
 • Invullen van een beknopt aanvraagformulier.
  • De aanvraag moet minimaal 2 maanden voor de aanvang van het project ingediend worden bij erfgoedcel k.ERF.
 • Het project wordt beoordeeld door een adviescommissie en door de Raad van Bestuur van k.ERF.
 • Aan het eind van het project dient de vereniging een evaluatieformulier in.

Bedrag

Meer info

Erfgoedcel k.ERF
De Billemontstraat 117
2440 Geel
014 56 66 88
info@erfgoedcelkerf.be