Knap lastig in de klas

Duur van de workshop

1,5 uur

Spreker

Griet Severeyns, HIVSET

Inhoud

Heel wat kinderen groeien op in kwetsbare situaties waar soms ingrijpende gebeurtenissen plaatsvinden, denk maar aan emotionele of fysieke verwaarlozing, echtscheiding, verlies van een familielid, verhuizing, migratie,.... Hierdoor proberen kinderen te (over)leven met als gevolg dat ze vaak snel afgeleid en overprikkeld zijn. Hyperactief, opstandig, uitdagend, brutaal en agressie. Of juist stil, passief, onbereikbaar en teruggetrokken. Of een mix van deze gedragingen. Dit opvallende, vaak ongewenste, gedrag van een getraumatiseerd kind is geen onwil, maar pure onmacht. Het is de enige manier die het kind kent om duidelijk te maken hoe het zich voelt. Deze vorming leert je kijken door een trauma-bril waardoor je het kind gepast kan begeleiden.

Info over de spreker

Griet Severeyns

Trekker team diversiteit, docent

Griet (1983) maakt samen met Lieve Lenaerts deel uit van team diversiteit. Ze is vormingswerker/contextueel therapeut/lector en heeft meer dan tien jaar ervaring in het werken met vluchtelingen waardoor transculturele hulpverlening geen onbekende is voor haar. Jarenlang biedt ze mensen met een migratie-achtergrond psychosociale ondersteuning op een cultuur sensitieve manier. Deze ervaring en kennis uitdragen aan andere hulpverleners is een must.

Naast het werk in het Vormingscentrum doceert ze momenteel aan AP Hogeschool richting orthopedagogie waar ze haar studenten inspireert in het omgaan met diversiteit.

Griet schreef het boek 'In je blootje voor de klas' waarbij verbinding centraal staat waarbij het welbevinden van àlle leerlingen de aandacht krijgt.

"Ik hou van vormingen waarbij je zelf methodes kan ervaren en toepast wat je daarna meeneemt naar de klas, je cliënten of je collega's. Ik zorg dan ook voor praktische tools en leg op een rustige manier alles toe met concrete voorbeelden uit de praktijk."

Te combineren met

Introductie ‘Aandacht in actie’

Gaat lezen moeilijk? Ga voor een luisterboek!

Werking en aanbod bibliotheek Geel Inspiratie voor leerkrachten vanaf het derde leerjaar.

Van huiswerkbegeleiding naar leerondersteuning : Wat je als school kan doen.

Zorgen voor een veilig klasklimaat

De positie van de vrouw in de islam binnen onze huidige samenleving

Inschrijven

Heb je een top 3 (verplicht) of top 5 gemaakt van de lezingen en workshops die je wil volgen? Ga dan naar het inschrijfformulier om je keuzes door te geven. 

Inschrijven