Kort verblijf niet-Belg EU-burger

Online aanmelden

MAATREGELEN COVID-19:

Respecteer steeds strikt de hygiëne- en quarantainemaatregelen. 

U hoeft geen afspraak te maken, u kan zich eenvoudig en snel online aanmelden.

(!) Let op: extra provinciale maatregelen voor seizoensarbeiders uit een rode of oranje zone. 

Alle informatie over de quarantainemaatregelen, de zones en de reisbeperkingen vindt u op de website van de FOD Buitenlandse Zaken.

Een EU-burger die voor een periode van maximum 90 dagen in het Schengengebied verblijft, ontvangt een melding van aanwezigheid (bijlage 3ter).

Een kort verblijf in het Schengengebied mag niet langer duren dan 90 dagen binnen een periode van 180 dagen.

Als u regelmatig reist, moet u het aantal dagen tellen dat u al in het Schengengebied hebt doorgebracht in de periode van 180 dagen die voorafgaat aan elke dag van het nieuwe verblijf. Gebruik de elektronische rekenmachine om het aantal dagen te berekenen dat u nog mag verblijven.

Bij vertrek, moet de bijlage 3ter ingeleverd worden bij de vreemdelingendienst.

Voor wie?

EU-burgers die korte tijd in België verblijven voor maximum 90 dagen en die op een particulier adres in Geel verblijven.

Wat meebrengen

  • Nationaal paspoort of identiteitskaart