Kort verblijf niet-Belg EU-burger

Een EU-burger die voor een periode van maximum 3 maanden in ons land verblijft ontvangt een melding van aanwezigheid (bijlage 3ter).

Bij vertrek, moet de bijlage 3ter ingeleverd worden bij de vreemdelingendienst.

Voor wie?

EU-burgers die korte tijd in België verblijven voor maximum 90 dagen en die op een particulier adres verblijven.

Wat meebrengen

  • Nationaal paspoort of identiteitskaart