Kort verblijf niet-Belg EU-burger

Maak een afspraak

QUARANTAINEMAATREGELEN COVID-19:

(!) Verplichte quarantaine en test bij terugkeer uit alle landen buiten de EU en de Schengenzone en de specifieke zones met een reisbeperking waar code rood geldt.

(!) Quarantaine en test aanbevolen bij terugkeer uit landen en specifieke zones met een reisbeperking waar code oranje geldt

(!) Let op: extra provinciale maatregelen voor seizoensarbeiders uit een rode of oranje zone. 

Respecteer strikt de quarantainemaatregelen en maak geen afspraak, maar neem contact op met de Vreemdelingendienst via vreemdelingendienst@geel.be of 014 56 62 10. U kan zich digitaal aanmelden, zonder dat u hoeft langs te komen. Zie hieronder voor meer informatie.

Alle informatie over de quarantainemaatregelen, de zones en de reisbeperkingen vindt u op de website van de FOD Buitenlandse Zaken.

CORONAMAATREGELEN: digitale aanmelding
Omwille van de coronamaatregelen kan u zich digitaal (per mail) aanmelden om een bijlage 3ter (melding van aanwezigheid) te bekomen, zonder dat u hoeft langs te komen bij de Vreemdelingendienst.

U dient ten alle tijde de quarantainemaatregelen te respecteren, zie hierboven.

Stuur een mail naar vreemdelingendienst@geel.be met volgende bijlagen:
 * kopie of foto van uw paspoort/identiteitskaart (+ visum en in-en uitreisstempels);
 * adres in Geel;

Bij vragen of onduidelijkheden, neem contact op met de vreemdelingendienst via vreemdelingendienst@geel.be of 014 56 62 10.

Een EU-burger die voor een periode van maximum 90 dagen in het Schengengebied verblijft, ontvangt een melding van aanwezigheid (bijlage 3ter).

Een kort verblijf in het Schengengebied mag niet langer duren dan 90 dagen binnen een periode van 180 dagen.

Als u regelmatig reist, moet u het aantal dagen tellen dat u al in het Schengengebied hebt doorgebracht in de periode van 180 dagen die voorafgaat aan elke dag van het nieuwe verblijf. Gebruik de elektronische rekenmachine om het aantal dagen te berekenen dat u nog mag verblijven.

Bij vertrek, moet de bijlage 3ter ingeleverd worden bij de vreemdelingendienst.

Voor wie?

EU-burgers die korte tijd in België verblijven voor maximum 90 dagen en die op een particulier adres in Geel verblijven.

Wat meebrengen

  • Nationaal paspoort of identiteitskaart