Kort verblijf niet-Belg niet-EU-burger

Maak een afspraak

QUARANTAINEMAATREGELEN COVID-19:

(!) Verplichte quarantaine en test bij terugkeer uit alle landen buiten de EU en de Schengenzone en de specifieke zones met een reisbeperking waar code rood geldt.

(!) Quarantaine en test aanbevolen bij terugkeer uit landen en specifieke zones met een reisbeperking waar code oranje geldt

Respecteer strikt de quarantainemaatregelen en maak geen afspraak, maar neem contact op met de Vreemdelingendienst via vreemdelingendienst@geel.be of 014 56 62 10. U kan zich digitaal aanmelden, zonder dat u hoeft langs te komen. Zie hieronder voor meer informatie.

Alle informatie over de quarantainemaatregelen, de zones en de reisbeperkingen vindt u op de website van de FOD Buitenlandse Zaken.

CORONAMAATREGELEN: digitale aanmelding
Wegens de coronamaatregelen kan u zich digitaal (per mail) aanmelden om een bijlage 3 (aankomstverklaring) te bekomen, zonder dat u hoeft langs te komen bij de Vreemdelingendienst.

U dient ten alle tijde de quarantainemaatregelen te respecteren, zie hierboven.

Stuur een mail naar vreemdelingendienst@geel.be met volgende bijlagen:
 * kopie of foto van uw paspoort/identiteitskaart (+ visum en in-en uitreisstempels);
 * adres in Geel;

Bij vragen of onduidelijkheden, neem contact op met de vreemdelingendienst via vreemdelingendienst@geel.be of 014 56 62 10.

Een niet-EU-burger die voor een periode van maximum 3 maanden in ons land verblijft ontvangt een aankomstverklaring (bijlage 3).

Op het document staat de uiterste datum van het toegestane verblijf. Deze wordt berekend door bij de datum van de binnenkomststempel in het Schengengebied (in het internationaal paspoort) de toegestane verblijfsduur (zoals vermeld op de visumsticker), of 3 maanden in geval van niet-visumplichtige vreemdelingen, op te tellen.

Bij vertrek, moet de aankomstverklaring ingeleverd worden bij de vreemdelingendienst.

Voor wie?

Niet-EU-burgers die korte tijd in België verblijven voor maximum 90 dagen en die op een particulier adres verblijven.

Wat meebrengen

  • Internationaal paspoort (met visum)
  • 1 pasfoto