Kort verblijf niet-Belg niet-EU-burger

Maak een afspraak

MAATREGELEN COVID-19:

Respecteer steeds strikt de hygiëne- en quarantainemaatregelen. 

Alle informatie over de quarantainemaatregelen, de zones en de reisbeperkingen vindt u op de website van de FOD Buitenlandse Zaken.

Een niet-EU-burger die voor een periode van maximum 3 maanden in ons land verblijft ontvangt een aankomstverklaring (bijlage 3).

Op het document staat de uiterste datum van het toegestane verblijf. Deze wordt berekend door bij de datum van de binnenkomststempel in het Schengengebied (in het internationaal paspoort) de toegestane verblijfsduur (zoals vermeld op de visumsticker), of 3 maanden in geval van niet-visumplichtige vreemdelingen, op te tellen.

Bij vertrek, moet de aankomstverklaring ingeleverd worden bij de vreemdelingendienst.

Voor wie?

Niet-EU-burgers die korte tijd in België verblijven voor maximum 90 dagen en die op een particulier adres verblijven.

Wat meebrengen

  • Internationaal paspoort (met visum)
  • 1 pasfoto