Laatste kans verontreinigde grond saneren dankzij samenwerkingsakkoord

Wie af te rekenen heeft met een verontreinigde grond van een tankstation, krijgt nu een laatste kans om een beroep te doen op het bodemsaneringsfonds BOFAS. Dat is het resultaat van een nieuw samenwerkingsakkoord tussen de federale en gewestelijke overheden.

Weet je niet of jouw grond verontreinigd is? Of je weet niet hoe je een aanvraag indient? Raadpleeg https://www.bofas.be of contacteer help@bofas.be of op het nummer 02 788 29 00.

Terugbetaling of sanering

Het bodemsaneringsfonds voor tankstations betaalt (gedeeltelijk) de kosten terug aan een uitbater, eigenaar of gebruiker die grond zuiverde. Indien die de grond nog moet verontreinigen, dan zal BOFAS volledig saneren voor zover de verontreiniging aan de wettelijke criteria voldoet. Het gaat dan vooral om historische bodemverontreiniging. Het milieubewustzijn, de wettelijke normen en de tanktechnieken uit het verleden waren lang niet wat ze zijn.

Laatste kans om saneringskosten te vermijden

Ondanks BOFAS reeds instond voor 3 342 saneringen, bestaat het vermoeden dat er nog een klein aantal betrokkenen recht hebben op tussenkomst. Om ook die mensen nog de kans te geven, heeft de overheid beslist om het fonds nog een laatste keer open te stellen voor nieuwe aanvragen. Een tankstation saneren kost gemiddeld 135 000 euro. Indien je geen dossier indient en de verontreiniging komt aan het licht, riskeer je zelf de kostprijs te betalen. Wie een vermoeden heeft dat er op zijn grond ooit een tankstation werd uitgebaat, kan dus maar best snel contact opnemen met BOFAS. De derde en laatste aanvraagperiode van BOFAS loopt onherroepelijk af binnen zes maanden, op 8 november 2019.

Wie komt in aanmerking?

Uitbaters van tankstations kennen BOFAS al langer. De meeste risicogronden zijn ook bekend. In Vlaanderen zal je verplicht een bodemonderzoek moeten laten uitvoeren voor eind 2021 of 2024 (afhankelijk van de grootte van het tankstation). Blijkt daaruit dat het terrein verontreinigd is, dan zul je dit terrein moeten saneren.

Via een eenvoudige test op de website van BOFAS kun je achterhalen of je aanspraak kan maken op een tussenkomst van BOFAS. Daar kun je ook de nodige aanvraagdocumenten downloaden.

Bezoek de website van BOFAS

Gepubliceerd op maandag 20 mei 2019 10.51 u.