Legionellarisico's en regelgeving voor koeltorens

Er vond onlangs een legionella-uitbraak plaats in de Gentse kanaalzone. De besmettingsbron is allicht een koeltoren. Daarom wil de Vlaamse overheid de regelgeving omtrent koeltorens benadrukken om de risico's ervan op de volksgezondheid te beperken.

Meld koeltorens

Eén van de belangrijkste aandachtspunten uit de regelgeving is dat elk bedrijf zijn koeltorens moet melden aan de overheid. Bovendien moet het bedrijf een risicoanalyse en beheersplan van zijn installatie opstellen en uitvoeren.

Goed onderhoud

Er ligt een belangrijke verantwoordelijkheid bij de beheerder van de koeltoren, die alleen met goed onderhoud en opvolging ervoor kan instaan dat het bedrijf de installatie veilig inzet en gebruikt. Ook moet het bedrijf een overgroei van legionellakiemen voorkomen, en in het slechtste geval genezen. 

De volledige regelgeving vindt u op de website van Agentschap Zorg en Gezondheid.

Gepubliceerd op vrijdag 26 juli 2019 11.39 u.