Leveren aan de stad

Voor de aankoop van goederen en diensten moet het lokaal bestuur de regels over overheidsopdrachten naleven. Handelaars en bedrijven die daarvoor met ons willen samenwerken kunnen terecht bij de centrale aankoopdienst van de financiële dienst.

Leveranciers van de gemeente kunnen hun facturen bezorgen:

 • in papieren vorm aan het stadsbestuur van Geel, Werft 20, 2440 Geel
 • in pdf via Factuur@geel.be, 
  • Daarvoor moet uw firma in orde is met de wettelijke voorwaarden voor digitale/elektronische facturatie.
  • Niet extra via de post toesturen
  • Graag als naam van de pdf-factuur: Leverancier – factuurnummer.

Voor vragen over de boekhoudkundige verwerking van uw facturen: contacteer onze medewerker bij de financiële dienst.

Ons btw nummer altijd vermelden op elke factuur: BE0207 533 874

Leveranciers van het OCMW kunnen hun facturen bezorgen:

 • In papieren vorm aan OCMW Geel tav Financiële dienst, JB Stessensstraat 69, 2440 Geel
 • In pdf, word of excel document via financieledienst@geel.be 
  • niet extra via de post versturen.

Onze btw nummer is BE 0212.212.541

Leveranciers van het AGB kunnen hun facturen bezorgen:

Voor AGB sport

 • In papieren vorm:
  • AGB sport – pa Fehrenbachstraat 26 A – 2440 Geel
 • Via mail in pdf formaat: agbsport@geel.be
 • btw nummer 0876.030.556

 

Voor AGB cultuur

 • In papieren vorm:
  • AGB cultuur – Werft 32 – 2440 Geel
 • Via mail in pdf formaat: agbcultuur@geel.be
 • btw nummer 0537.631.705