Reclame via lichtkranten

Organisaties aangesloten bij een erkende Geelse adviesraad, Geelse parochies en Geelse scholen kunnen hun activiteiten en evenementen aankondigen via de elektronische lichtkranten van het lokaal bestuur.

Voorwaarden

De activiteiten en evenementen die in aanmerking komen voor publicatie op de lichtkranten moeten voldoen aan een aantal criteria:

 • plaatsvinden op het grondgebied van Geel
 • publiek toegankelijk zijn
 • een occasioneel karakter hebben (niet wekelijks of maandelijks plaatsvinden).

Wie voldoet aan de voorwaarden, mag twee activiteiten per jaar publiceren. Bijkomende aanvragen kunnen enkel opgenomen worden als er op de lichtkranten ruimte vrij is.

Procedure

 • Aanvragen voor publicatie van activiteiten op de lichtkranten kunnen enkel gebeuren door de activiteit in te geven via de website Uitdatabank.
 • Hierdoor wordt de activiteit opgenomen in de online activiteitenkalender op www.geel.be.

Afhandeling

 • Elke week worden vier berichten per lichtkrant voorbehouden voor verenigingen, organisaties, parochies en scholen.
 • De activiteit wordt gepubliceerd op de lichtkrant van de parochie waar de activiteit plaatsvindt.
 • Daarnaast gebeurt extra publicatie op één bord van elk van de drie clusters.
  • Cluster 1 omvat Werft, Stationsplein, St.-Dimpna, Holven en Elsum.
  • Cluster 2 omvat Winkelomheide, Zammel, Oosterlo en Stelen.
  • Cluster 3 omvat Larum, Ten Aard, Punt en Bel.
 • De bepaling van de locaties van de extra publicatie gebeurt door de dienst communicatie in functie van de aanvragen van de berichten. Elke aangevraagde activiteit wordt gedurende één week gepubliceerd. De communicatiedienst bepaalt de exacte publicatieperiode van drie weken tot één week voor de datum van de activiteit en dit in functie van de aanvragen.