Naar inhoud

Praktisch

Kinderopvang Bengelbende
Lokaal Overleg Kinderopvang

Burgstraat 27
2440 Geel


tel. 014 56 73 40
bengelbende@geel.be
Agenda & notulen

Lokaal Overleg Kinderopvang

Het Lokaal Overleg Kinderopvang behandelt alle kwesties op plaatselijk vlak die hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks met kinderopvang aanbelangen. De raad is bevoegd om op eigen initiatief voorstellen te doen aan de gemeenteraad of aan het OCMW en kan op verzoek van de gemeenteraad of het OCMW advies verstrekken.

Daarnaast bevordert de raad overleg, samenwerking en coördinatie tussen de initiatieven die kaderen in de sector van het kinderopvang. Het Lokaal Overleg Kinderopvang kan niet in de plaats treden van de bestaande kinderopvanginitiatieven en zal derhalve geen activiteiten ontplooien die het geëigend domein zijn van deze initiatieven.

Overzicht