Machtiging praalwagen carnaval

Voor wie?

Voor iedereen die met een praalwagen in het kader van carnavaleske activiteiten van start- naar eindplaats wil rijden op de openbare weg en op een reglementaire wijze wil deelnemen aan het verkeer.

Procedure

Invullen en indienen aanvraagformulier.

Dit formulier en een foto van de praalwagen moet u via e-mail terugbezorgen aan evenementen@geel.be minstens drie weken voor de activiteit.

Meer info

Meer informatie over de reglementering van de praalwagens, vindt u in dit document.