Markten - Retributie

Ondernemers of particulieren die een standplaats hebben op de dinsdag-, zaterdag- of streekproductenmarkt betalen hiervoor de vastgelegde tarieven. U vindt de retributiereglementen onderaan deze pagina.

Maakt u gebruik van elektriciteit via de vaste aansluitkasten die voorzien zijn op het openbaar domein? Raadpleeg dan de tarieven in het retributiereglement voor 'leveringen en werken voor derden'.