Markten - Retributie

Ondernemers of particulieren die een standplaats hebben op de dinsdag-, zaterdag- of jaarmarkt betalen hiervoor de vastgelegde tarieven. Een overzicht van deze tarieven vindt u in volgende tabel.

Retributie standplaats markten 2024 Retributie jaarabonnement uitgedrukt per strekkende meter en per dag (enkel van toepassing voor abonnementhouders) Retributie risico standplaatsen uitgedrukt per strekkende meter per dag Retributie standplaats Jaarmarkt (met voorinschrijving) uitgedrukt per strekkende meter
Standpaats zaterdagmarkt ambulante handelaars 0,90 euro n.v.t.  
Standplaats dinsdagmarkt ambulante handelaars 1,00 euro 1,50 euro  
Standplaats Jaarmarkt (zaterdag 23/03/2024) n.v.t. n.v.t. 1,40 euro
Retributie standplaats rommelmarkt (uitsluitend voor particuliere verkopers) 2024 Retributie per ingenomen of begonnen standplaats per dag    
Voor 12,5m² ingenomen en begonnen standplaats. 12,5m2 komt overeen met 1 parkeervak. Deze kostprijs is van toepassing voor verkopers die geen auto achter hun standplaats willen plaatsen. 3,20 euro    
Voor 25m² ingenomen en begonnen standplaats. 25 m2 komt overeen met 2 parkeervakken. Deze kostprijs is van toepassing voor verkopers die 1 auto achter hun standplaats willen plaatsen. 6,40 euro    
Voor 37,5m² ingenomen en begonnen standplaats.37,5m2 komt overeen met 3 parkeervakken. Deze kostprijs is van toepassing voor verkopers die 1 auto inclusief aanhangwagen achter hun standplaats willen plaatsen. 9,60 euro    
Voor 50m² ingenomen en begonnen standplaats. 50m2 komt overeen met 4 parkeervakken. Deze kostprijs is van toepassing voor verkopers die meer dan één auto achter hun standplaats willen plaatsen. 12,80 euro    
Retributie standplaats voor tijdelijke verkooppunten op of langsheen de openbare weg 2024 Retributie standplaats uitgedrukt per strekkende meter per dag (abonnement verplicht)    
Standplaats 0,90 euro    
Retributie elektriciteit 2024 Blauwe stekker (220 -240V) Rode stekker (380V)  
Elektricteit per aansluiting per dag 3,70 euro 10,50 euro