Markten - Melding afwezigheid standhouders

Indien u als standhouder afwezig zal zijn op onze dinsdag- en/of zaterdagmarkt omwille van ziekte, vakantie, defecte marktwagen of een andere reden, meld dit op voorhand via dit formulier.

Ter info: Standhouders die drie opeenvolgende marktdagen onwettig (= zonder voorafgaande melding) afwezig zijn, kunnen hun standplaats op de Geelse markt verliezen.