Documenten

NIEUW: Conceptdocumenten voorkeursbesluit

Opgelet: Deze documenten worden voorgelegd aan de buurtbewoners, projectpartners en later ook aan de inwoners van Geel en kunnen na deze adviesronde nog worden gewijzigd vooraleer ze naar de gemeenteraad van december 2020 gaan. In het voorjaar volgt er, na goedkeuring door de gemeenteraad in december, nog een openbaar onderzoek over het voorkeursbesluit. Ook dan zullen de voorliggende documenten hier te vinden zijn.

  1. Onderzoeksnota
  2. Synthesenota
  3. Voorontwerp voorkeursbesluit
  4. Inspiratiebundel

Op 14 oktober 2020 gaf de stad een online toelichting (duur: 1u 10 min) aan de buurtbewoners. Op 29 oktober 2020 is er ook nog een vraag- en antwoordsessie voor de buurtbewoners, zij kregen hiervoor een uitnodiging. Na 29 oktober start er nog een uitgebreide communicatie naar inwoners van Geel zodat ook zij de kans hebben om te reageren op de voorliggende documenten. 

Nota's

Alternatievenonderzoeksnota
Overwegingsdocument met bijlagen 28/5/2018
Procesnota 30/1/2019

Verslagen

Verslag bewonersavond 27/3/2018
Verslag stakeholdersbijeenkomst 1/3/2018
Verslag bewonersavond 17/10/2017 
Verslag bewonersavond 29/2/2016
Verslag stakeholdersbijeenkomst 17/2/2016

Gemeenteraadsbesluiten

Gemeenteraadsbesluit startbeslissing project

Nieuwsberichten

Stad organiseerde buurtbabbel over villa Moortgat (30/11/2018)
Uitstel sloop villa Moortgat (17/6/2019)
Stand van zaken project (17/6/2019)
Fabriekstraat wordt speelstraat (17/6/2019)

Foto's

Luchtfoto stationsomgeving
Studiegebied stationsomgeving met projectzones 

Presentaties

Presentatie bewonersavond 27/3/2018
Presentatie bewonersavond 10/10/2017

Presentatie bewonersavond 29/2/2016
 

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrief 25/2/2019
Nieuwsbrief 17/6/2019