Bereid u voor op uw vaccinatie: de medische vragenlijst

In het vaccinatiecentrum zal een medewerker u een aantal vragen stellen over je gezondheid. Dit neemt ongeveer zes minuten in beslag. Bereid u voor op dit gesprek en neem onderstaande vragen door voor u naar het vaccinatiecentrum komt.

Had u in het verleden een ernstige allergische reactie op een vaccinatie zoals kortademigheid, gezwollen tong of lippen, ernstige netelroos of huiduitslag?

  • Allergie op zich is geen reden om u niet te laten vaccineren. U krijgt beter geen vaccinatie als u ernstige allergische reacties, bijvoorbeeld anafylactische reacties, hebt ontwikkeld op één van de bestanddelen van het vaccin. Bespreek dit vooraf met uw huisarts of huisapotheek.

Bent u zwanger of geeft u borstvoeding?

 Had u de voorbije dagen corona of een positieve test?

  • Heeft u een coronatest gehad die positief was, en bent u in de 14 dagen erna niet ziek geworden? Dan is er geen probleem en mag u gevaccineerd worden.
  • Heeft u een coronatest gehad die positief was en u bent wel ziek? Wacht dan 14 dagen nadat u bent genezen om een afspraak te maken, en contacteer uw huisarts.

Neemt u bloedverdunners?

  • Neemt u één van volgende bloedverdunners: marcoumar, marevan, sintrom, eliquis, xarelto, lixiana of pradaxa? Dan kunt u gevaccineerd worden, alleen moet u dan na de inenting wat langer drukken op de plaats van het prikje.

Volgt u chemotherapie of neemt u medicatie die uw weerstand vermindert?

  • Meestal is dit geen belemmering maar het kan tijdelijk de aanmaak van anti-stoffen verminderen.
  • Neem contact op met de oncoloog of behandelende arts om na te gaan of u het vaccin mag krijgen en om het beste moment ten opzichte van de behandeling te plannen. Zo zorgt ervoor dat de werkzaamheid van het vaccin zo efficiënt mogelijk is.

Meer info

Neem de flyer over de medische vragenlijst door. Deze flyers worden ook verdeeld aan de huisartsen en apotheker in Geel.