Meer groen op Sint-Dimpnakerkhof

Het Vlaamse project 'Natuur in je buurt' stimuleert om de natuur te beschermen en duurzaam te ontwikkelen. Met een blik op de toekomst staat ecologie daarin centraal, maar ook de omgang met andere domeinen, zoals erfgoed.

Binnen dat kader werkt Stad Geel aan een nieuw groenplan voor het Sint-Dimpnakerkhof waarbij het inzet op drie thema’s: verstillen, vergroenen en herinneren.

Een plan waarin de bijzondere historische waarde en de mooie omgeving van het kerkhof tot zijn recht en tot rust komt - maar waar eerst heel wat veranderingen aan vooraf gaan.

Verstillen

De sfeer van de omgeving biedt een plaats om stil te staan en te genieten van de rust. Extra paden, grasterrassen en banken doorheen de graven en het groen zullen deze schat aan rust versterken en toegankelijker maken. Nieuwe aanplantingen zorgen voor een meer geborgen karakter.

Vergroenen

In de ecologische uitdaging waarvoor we staan, speelt groen in de stad een grote rol. Het zorgt voor verkoeling en bevordert het welbevinden, de biodiversiteit, de luchtkwaliteit en veel meer. Met een aangepast maaibeleid met hogere grassen en bloemen en de aanplanting van extra bomen en struiken krijgt deze groene oase meer biodiversiteit.

Herinneren

De stad werkt tegelijkertijd aan een behoudsplan voor de graven. Enerzijds door de meest waardevolle graven te restaureren, anderzijds door het volledige kerkhof te behouden door goed onderhoud. U kan zich hiervoor inzetten als meter of peter van een graf. Wat dit onderhoud inhoudt staat op deze websitepagina. Hier kan u zich ook kandidaat stellen.

Projectaanpak

Het project wordt stelselmatig uitgevoerd tussen 2021 en 2023. Er zijn geen grote structurele werken die hinder opleveren voor omwonenden en bezoekers. Wel kan het zijn dat de begraafplaats er in deze periode al wilder uitziet, in opbouw naar het nieuwe groenplan.