Meerjarenplan 2020-2027

Het lokale bestuur maakt bij het begin van elke legislatuur een plan op dat het beleid bepaalt. Het meerjarenplan bevat de beleidskeuzes van het nieuwe bestuur en de financiële gevolgen voor de volledige periode van het meerjarenplan. Dat plan kan in de loop van deze periode aangepast worden. Het oorspronkelijke plan werd goedgekeurd in december 2019 door de beslissingsorganen. In december 2023 werd het meerjarenplan een vierde keer aangepast.