Meerjarenplan 2020-2025

Het lokale bestuur maakt bij het begin van elke legislatuur een plan op dat voor 6 jaar het beleid bepaalt. Het meerjarenplan bevat de beleidskeuzes van het nieuwe bestuur en de financiële gevolgen voor de volledige periode van het meerjarenplan. Dat plan kan in de loop van deze periode aangepast worden. Het oorspronkelijke plan werd goedgekeurd in december 2019 door de beslissingsorganen. In december 2022 werd het meerjarenplan een derde keer aangepast.