Meerjarenplan 2014-2021

Het ‘Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn’ werd op 25 juni 2010 door de Vlaamse Regering goedgekeurd.

Het bevat een reeks regels voor het meerjarenplan, het budget, de boekhouding en de jaarrekening van de lokale besturen en provincies. Het besluit is dan ook erg ingrijpend voor de wijze waarop gemeenten, OCMW’s en provincies hun beleid voorbereiden, budgetteren, uitvoeren, opvolgen en evalueren. 

Het meerjarenplan bevat de grote lijnen en acties van het beleid gekoppeld aan de financiële gevolgen ervan. Het jaarlijkse budget is er ook in vervat.