Meldpunt schade everzwijnen

Ondertussen neemt het aantal waarnemingen in de Provincie toe, de populatie blijft groeien. Daarom heeft de minister besloten dat de everzwijnenpopulatie beheert moet worden in overleg tussen jagers (wildbeheereenheden), landbouwers en natuur verenigingen. Bovendien moeten er meldpunten komen waar men de schade kan melden, zodat de wildbeheereenheden de populatie kunnen handhaven. Alle meldingen gaan naar de betrokken wildbeheereenheid zodat controle ter plaatse mogelijk is. Schade door everzwijnen kan je melden via het e-loket van ANB: www.natuurenbos.be/meldpuntschade 

Een melding komt rechtstreeks terecht bij de verantwoordelijke van de betrokken wildbeheereenheid. Die wildbeheereenheid kan vervolgens de nodige maatregelen nemen in overleg met de betrokkenen.