Mijn Bel

Welke acties wil de stad uitvoeren in Bel?

  • Connectie tussen het dorpscentrum en de groene omgeving

De stad kan de ruimte rond de kerk, de school en de parochiezaal in Bel opnieuw inrichten zodat een veiligere omgeving ontstaat. Eventueel kunnen bijkomende handel en diensten zich bij het kerkplein vestigen. Hoewel de omgeving van Bel heel groen is, zijn het kerkplein en de parking volledig verhard. Bij een nieuwe inrichting kan het groen doorsijpelen tot ‘onder de kerktoren’. De stad wil het dorpshart en de bosgebieden in hun oude glorie herstellen, om zo een sterkere connectie tussen het waardevolle landschap en het dorpscentrum te leggen. Via het project trage wegen bekijkt de stad of een kwalitatief netwerk van trage wegen in Bel kan worden uitgebouwd.

  • Geen verdere verkaveling voor 2030

Tot 1 januari 2025 laat de stad sowieso geen nieuwe projecten meer toe buiten het vergunde deel van de verkaveling Manheuvels en het gebied ‘Duinenstraat’. Er komt voor 2030 ook geen verdere verkaveling omdat er volgens de woonbehoeftenstudie op lange termijn geen nood is aan meer woningen dan het aantal dat nu is voorzien in de woningbouwprogrammatie.

  • Recreatiezone rond Den Bruul wordt groener

Ten westen van Bel ligt volgens het gewestplan een ruime zone, bestemd voor dagrecreatie. Hier liggen onder andere ‘den Bruul’ en de Geelse tennisclub. De stad wil deze zone in de toekomst niet verder openstellen voor nieuwe clubs of extra gebouwen. Integendeel, de bossen en het netwerk van paden moeten behouden blijven en de groenstrook langs de straat Bel nog meer versterkt zodat het een ‘groen scherm’ wordt. Ook bij de herinrichting van de parkeerzone moet zoveel mogelijk groen ge├»ntegreerd worden. Een gedeeltelijke herbestemming van het gebied ligt dus voor de hand.