Mijn Elsum en Sint-Amands

Welke acties wil de stad uitvoeren in Elsum en Sint-Amands?

  • Groen plein Sint-Dimpnakapel

Enkele jaren geleden werd een nieuwe invalsweg tussen de ring en het centrum aangelegd, de 'bereikbaarheidsas'. Het westelijke deel (straat Drijhoek) moet nog worden heraangelegd. Wanneer deze as de druk op Elsum wegneemt en de aansluiting op de westelijke ring is verbeterd, kan de stad het kruispunt van Elsum met de Dr. Peetersstraat opnieuw aanleggen als een groene ruimte met centraal de Sint-Dimpnakapel. Rond het plein kunnen nieuwe functies voor de buurt een plaats vinden, zoals een bakker, slager, groentewinkel … De bebouwing kan worden verdicht zodat een gezellig plein ontstaat waar het fijn is om te verblijven.

  • Groene ruimte rondom Werft

Aan Werft vind je heel wat belangrijke functies terug, zoals het cultureel centrum, het stadhuis, de bibliotheek, de bioscoop … Helaas zijn de pleinen weinig aantrekkelijk voor voetgangers en fietsers en doen ze vooral dienst als parkeerplaats. De stad wil een masterplan opmaken om de Werft en de Havermarkt te ontharden en laten evolueren naar een aangename, groene publieke ruimte. Hierin wordt ook het behoud en de integratie van natuur en water in het stadscentrum meegenomen, in het kader van het project groene dooradering. Hoewel de zone aansluit aan de Markt en de Nieuwstraat wil de stad hier geen uitbreiding van de kleinhandel, om het duidelijk afgebakend winkelgebied compact te houden.

  • Handelscentrum versterken

De stad wil haar handelscentrum versterken door een compact winkelgebied af te bakenen en handelaars te stimuleren om zich binnen dit gebied te vestigen. Daarmee moet een versnippering van het winkelaanbod en toenemende leegstand voorkomen worden. Dit kernwinkelgebied bestaat uit de zone van de Nieuwstraat, via de Markt tot aan de Pas (ter hoogte van de Heilige Geeststraat) met twee kleine uitlopers: het eerste deel van de Stationsstraat en het eerste deel van de Diestseweg. Hier liggen alle winkels op wandelafstand van elkaar en is de Markt het centrale hart van het gebied, met voldoende horeca.