Mijn Holven en stationsomgeving

Welke acties wil de stad uitvoeren in Holven en de stationsomgeving?

  • Gevarieerde invulling voor Holven

Holven is de laatste jaren sterk gegroeid en in de nabije toekomst komen er nog een aantal projecten bij. Toch zijn de voorzieningen niet mee geëvolueerd. Hier wil de stad grondig bekijken hoe de stedelijke (en andere) voorzieningen in Holven sterker kunnen ingevuld worden. Het ‘dorpscentrum’ aan de Kapelstraat, de schoolomgeving van de Katersberg en de Dokter Van de Perrestraat krijgen elk een plaats in dit onderzoek.

Ook liggen hier nog een aantal waardevolle, groene, open ruimten. Helaas zijn ze niet altijd toegankelijk of in gebruik. Samen met grondeigenaren en belangenorganisaties wil de stad een plan opmaken voor het behoud en de integratie van natuur en water, in het kader van het project groene dooradering. Daarin wil de stad die groene zones beschermen en eventueel deels een andere invulling te geven, van natuurlijk en ontoegankelijk, over parken tot landbouwgebied. Hoewel de Zeggeloop door dit gebied stroomt, heeft ze momenteel weinig meerwaarde. De stad kan nagaan of de Zeggeloop zoveel mogelijk terug kan worden opengelegd en toegankelijk gemaakt. Zo kan ze een grotere rol gaan spelen in die parkruimten, natuurgebieden of landbouwzones en zo het netwerk van trage wegen versterken.

  • Inrichting sportsite De Leunen

Vandaag is de sportsite van De Leunen niet zo efficiënt ingericht; alles ligt erg verspreid. Daarom bereidt de stad een grondige herschikking van de terreinen voor. Daarbij kan de stad ook een ruimtelijk uitvoeringsplan opmaken, waarin de sportsite in haar geheel een passende bestemming krijgt. Nu is dat nog deels recreatie-, deels woonzone. Daarbij wordt ook bekeken hoe de functies in het voetbalstadion kunnen ingepland worden en hoe de verbinding met de omgeving wordt aangepakt.

  • Heropwaardering stationsomgeving en parkzone Antwerpsedries

Rondom het station liggen nog vele stukken die geen optimaal gebruik maken van hun strategische ligging; denk aan braakliggende terreinen, vrijkomende bedrijvenzones -zoals Gavra- en veel verspreide parkeerplaatsen. Ten slotte is er ook gebied -juridisch bestemd als parkzone- dat nu niet kan worden gebruikt door bewoners. Daarom beschouwt de stad de stationsomgeving als een ‘strategische projectzone’. Samen met verschillende eigenaars maakt de stad een plan op voor een attractief en levendig stadsdeel. De stad wil de industriële invulling van vandaag (deels) vervangen door een mix van wonen, werken, horeca, handel en diensten. Het stationsplein zelf wordt opgewaardeerd en het parkeerprobleem aangepakt.

De parkzone die op het gewestplan werd ingetekend, ligt tussen de spoorlijn en de Antwerpsedries. Nu wordt deze zone vooral gebruikt door landbouwers of als private tuin. De stad kan een inrichtingsplan opmaken om hier een natuurlijk landschapspark van te maken, waarbij de bestaande elementen en waterlopen worden behouden. Dit wordt een belangrijke meerwaarde voor het dichtbebouwde oostelijke deel van Geel. Het hoeft geen traditioneel park te zijn, maar de toegankelijkheid moet wel worden verhoogd en nieuwe trage wegen aangelegd. Er wordt ook bekeken ook of er bijvoorbeeld een speelbos kan worden gerealiseerd.