Mijn Larum

Welke acties wil de stad uitvoeren in Larum?

  • Herinrichting omgeving Molen

Het binnengebied rond de molen van Larum ligt nu nogal verstopt, het is moeilijk bereikbaar en maar via één weg toegankelijk. De stad onderzoekt of het mogelijk is om trage wegen aan te leggen vanaf de Sint Corneliusstraat, Larum en Velveken. De stad kijkt ook of daar meer publieke ruimten kunnen worden aangelegd, eventueel samen met het verleggen van de waterloop en (zeer) beperkte bouwmogelijkheden. Op termijn zal het transportbedrijf in de buurt misschien ook verhuizen, die locatie zou dan een duidelijke toegangspoort kunnen zijn. Ook het voormalige schooltje kan daarvoor dienen. De stad kan voor dit gebied een masterplan opmaken, dat het beschermde dorpsgezicht nog meer versterkt.

  • Innovatiecampus en studentenkoten

De stad wil de link tussen het dorpscentrum van Larum, het kerkhof en de campus van Thomas More en KU Leuven versterken door de paden voor wandelaars en fietsers nog gebruiksvriendelijker te maken, ook in het kader van de nieuwe sportcluster Axion.

De nabijheid van de campussen legt een grote druk op de bestaande woningen, die vaak worden vervangen door studentenkoten. In een klein en rustig dorpje als Larum wil de stad dit niet verder stimuleren. In het vergunningsbeleid wordt hier een oplossing voor gezocht.

  • Herinrichting dorpscentrum en ontmoediging sluipverkeer

Het centrum van Larum is niet heel aantrekkelijk; er staan veel paaltjes, het rondpunt is niet echt een rondpunt en de plantenbakken zijn wel erg sober. De stad wil samen met de dorpsgemeenschap bekijken hoe we dit kan worden verbeterd.

Daarnaast zorgen verkeersproblemen op de Antwerpseweg en Herentalseweg ervoor dat Velveken regelmatig wordt gebruikt als sluiproute. De stad wil bekijken hoe dit kan worden tegengegaan.