Mijn Oosterlo

Welke acties wil de stad uitvoeren in Oosterlo?

  • Herinrichting omgeving kerk / MPI / Huis Perrekes

Een herinrichting van de ruimte rond de kerk, het MPI en Huis Perrekes is nodig. De stad kan daarom een masterplan opmaken waarin het zorgende karakter van Oosterlo in de verf wordt gezet. Elk plein moet deels als ontmoetingsruimte worden ingericht, denk aan bankjes, pétanque, speelelementen … De stad integreert de pastorie(tuin), de oude begraafplaats en het straatje naar de kerk mee in het plan. Door veel dezelfde elementen en groenstructuren te laten terugkomen wordt de samenhang van de verschillende pleinen en ruimtes benadrukt. Voldoende plaats om te parkeren blijft wel een aandachtspunt.

  • Strategisch project Watermolen

Ook de sterk vervallen maar historische site van de watermolen aan de Eindhoutseweg kan zeker een opknapbeurt gebruiken. De stad kan hier een strategisch project rond uitwerken, waarin wordt bekeken of de Molenlaak weer watervoerend kan worden gemaakt, of er plaats kan komen voor nieuwe woningen en of de site kan worden verbonden met de achtergelegen open ruimte. Om dit mogelijk te maken moet de stad wellicht een ruimtelijk uitvoeringsplan opmaken.

  • De link tussen Oosterlo en de Grote Nete

Oosterlo is als groen dorp sterk gelinkt aan de vallei van de Grote Nete en dit wil de stad ‘tot onder de kerktoren’ brengen door van de pleinen, de pastorietuin, de begraafplaats en de Eindhoutseweg één samenhangende groene ruimte te maken tot aan de Netevallei. Door de uitvoering van het overkoepelende Sigmaplan (een project van de Vlaamse overheid dat het risico op overstromingen rond de Schelde en haar zijrivieren moet verkleinen) zullen verschillende bestaande wandelpaden de komende jaren verdwijnen. Daarom wil de stad samen met ANB, Natuurpunt en lokale verenigingen een nieuwe wandelroute nabij de Molenlaak uitwerken, zodat bewoners kunnen blijven genieten van de vallei. Ook wil de stad goede (fiets)verbindingen leggen tussen Oosterlo en Zammel en het gebied rond de visvijvers weer toegankelijk maken voor wandelaars.