Mijn Ten Aard

Welke acties wil de stad uitvoeren in Ten Aard?

  • Hart voor Ten Aard op site bloemmolens

Ten Aard is na de oorlog snel gegroeid en mist, ondanks haar grootte, een duidelijk dorpscentrum. Om dit te veranderen voert de stad samen met grondeigenaren en dorpsbewoners het project ‘Hart voor Ten Aard’ uit. In de dorspkern liggen heel wat onderbenutte percelen, zoals braakliggende terreinen en de leegstaande gebouwen van de voormalige bloemmolens. Samen met de bewoners doorliep de stad in 2015 al een ontwerpend onderzoek, waaruit bleek dat een echt centrum met bijkomende woningen en voorzieningen zeer welkom is tussen de leegstaande bloemmolens en de kerkomgeving. Dit wil de stad nu verder uitwerken tot een concreet project. Zo moet de herontwikkeling van de bloemmolens zorgen dat Ten Aard ten volle kan genieten van haar prachtige ligging aan het kanaal. Ook de kade kan heringericht worden tot een fijne, publieke ruimte voor wandelaars en fietsers.

  • Herinrichting dorpscentrum

De stad kan ook de publieke ruimte in het centrum van Ten Aard herinrichten, zodat er een veilige schoolomgeving ontstaat en de woon- en verblijfskwaliteit rond het centrum en de parochiezaal beter wordt.

  • Niet langer in tweeën

Vandaag delen de Turnhoutseweg en het kanaal Ten Aard in tweeën. Dit wil de stad wegwerken door bruggen te slaan naar de overkant van het kanaal, het contact met het water te leggen en de Turnhoutseweg opnieuw in te richten als een dorpse, menselijke weg. Dit mag geen probleem vormen omdat de nieuwe verbindingsweg N19g tussen Geel en Kasterlee de taak van de Turnhoutseweg heeft overgenomen.