Mijn Winkelomheide

Welke acties wil de stad uitvoeren in Winkelomheide?

  • Kwalitatief dorpsplein voor Winkelomheide

Nu de kleuterschool van Winkelomheide is verhuisd naar een nieuwe locatie bij de basisschool, zoekt de stad een nieuwe invulling voor de hoek van de Hollandsebaan en de Kemeldijk. Samen met het bekijken van de inrichting van de aanwezige speeltuin en een eventuele herinrichting van de Kemeldijk, kan de stad werken aan een kwalitatief, polyvalent dorpsplein voor Winkelomheide.

  • Studie naar het gebruik van de beboste binnengebieden

De beboste gebieden in het centrum van Winkelomheide hebben momenteel weinig meerwaarde voor de eigenaars en voor de bewoners. Via een ontwerpend onderzoek kan de stad samen met bewoners en grondeigenaars bekijken of deze gebieden meer kunnen bieden dan vandaag.

  • Boost voor het netwerk van trage wegen

In en rond de dorpskern zijn er al verschillende trage wegen. De stad bekijkt of we deze wegen, samen met aanvullingen, kunnen worden ingezet om een kwalitatief netwerk uit te bouwen in Geel.