Mijn Zammel

Welke acties wil de stad uitvoeren in Zammel?

  • Samenvoegen van de schoollocaties

Momenteel liggen de kleuterschool en de lagere school van Zammel gescheiden van elkaar. De stad kan onderzoeken of het niet beter is om de kleuterschool naar de schoolsite achter de kerk te brengen, waar meer plaats en groen is. Zo kan dan ineens ook de omgeving rond de school en de locatie van de Chiro beter ingericht worden. Eventueel in combinatie met een beperkt aanbod van wonen boven de schoolgebouwen. Het dorpsplein aan de kerk kan worden ingericht als een groene poort naar de Netevallei, onder andere door de parkeervlakte te vergroenen en bijkomende groene plekjes te creëren.

  • Herinrichting dorpscentrum en opmaak groenplan

Het centrum van Zammel kan zo worden ingericht dat het een aangename plek wordt met veel betekenis voor de dorpsgemeenschap – nu is het vooral verkeersruimte voor de auto. De stad kan een groenplan opmaken om het groene karakter van Zammel nog meer naar voor te brengen. De stad kijkt dan naar de vergroening van de parkeervlakte en de integratie van groene plekjes, zoals een bomendak met pétanque, zitbankjes of kunst in het groen. De bestaande bloembakken en beplanting kunnen plaatsmaken voor grotere groenstructuren, de connectie met omliggende natuur kan versterkt worden en er kan een groene speel- en ontmoetingsruimte komen rond het schoolplein, de locatie van de Chiro en de vallei van de Grote Nete.

  • Herbestemming KMO-zone Neerstraat

De stad kan een ruimtelijk uitvoeringsplan opmaken dat de KMO-zone aan de Neerstraat transformeert naar een open ruimte functie. Een verdere invulling van de gronden achter de loodsen is niet wenselijk. Bovendien is een mogelijke trage verbinding ingetekend langs dit gebied.