Naar inhoud

Praktisch

MiNa-Raad

Werft 20
2440 Geel


tel. 014 56 62 50
fax 014 56 62 39
infocel.td@geel.be
Agenda & notulen

MiNa-Raad

Doelstelling
De MiNa-raad is een adviserend orgaan en heeft een drieledige doelstelling:

1) De MiNa-raad beoogt de verbetering, het behoud en het herstel van de natuur, het landschap en het leefmilieu in de gemeente.

2) De MiNa-raad is bevoegd om het stadsbestuur op eigen initiatief, op verzoek van de Gemeenteraad of op verzoek van het Schepencollege te adviseren over het gemeentelijk milieu- en natuurbeleid. Een afsprakennota tussen de MiNa-raad en het stadsbestuur legt vast over welke onderwerpen het stadsbestuur het advies van de MiNa-raad moet vragen.

3) De MiNa-raad heeft een informatieve en sensibiliserende taak bij de bevolking m.b.t. milieu- en natuuronderwerpen.

 

Samenstelling
De MiNa-raad wordt samengesteld uit een vertegenwoordiging van volgende verenigingen, instellingen en organisaties als stemgerechtigde leden:

 

 • negen vertegenwoordigers van de erkende milieu- en natuurverenigingen;
 • één vertegenwoordiger van de Geelse Cultuurraad;
 • één vertegenwoordiger van de Geelse Sportraad;
 • één vertegenwoordiger van de Geelse Jeugdraad;
 • één vertegenwoordiger van Geelse Seniorenraad;
 • één vertegenwoordiger van de onderwijsinstellingen met een vestiging in Geel;
 • vier deskundigen die hun kennis door hun beroepsactiviteiten, hun diploma en/of door specifieke verdiensten kunnen aantonen;
 • vier leden van beroepsgroepen en beroepsorganisaties, waarvan
  • twee uit de land- en tuinbouwsector,
  • één uit een middenstandsvereniging,
  • twee uit de werknemersorganisaties;
  • één afgevaardigde van de wildbeheerseenheden actief op het grondgebied van Geel;
  • één afgevaardigde van een vereniging voor dierenwelzijn;één afgevaardigde van een van de in Geel actieve bosgroepen;

Van ambtswege worden uitgenodigd als lid van de MiNa-raad als niet- stemgerechtigde leden:

 • Een lid uit elke politieke fractie.
 • De politiecommissaris belast met milieuzaken.
 • De schepen van leefmilieu en van ruimtelijke ordening.
 • Het diensthoofd bouw & milieu.

 

Overzicht