Mobiliteitsplan

De stad werkt momenteel aan een verdieping van het vorige mobiliteitsplan. Info hierover vindt u op www.ideevoorgeel.be/mobiliteitsplan. Daar konden Gelenaars tot 5/11/2019 hun voorstellen indienen. De visienota werd op 4/5/2020 goedgekeurd door de gemeenteraad, meer info vindt u in dit nieuwsbericht.

De stad Geel beschikt over een mobiliteitsplan dat goedgekeurd is door de Vlaamse Overheid. Het plan is definitief aanvaard op de gemeenteraad van maart 2012.

Het beleidsplan legt de krijtlijnen vast voor het mobiliteitsbeleid dat de stad wil voeren. Centraal staat het bevorderen van duurzame mobiliteit. De maatregelen die moeten genomen worden, zijn opgenomen in een actieprogramma en zijn gerangschikt volgens prioriteit en tijdsspanne.

Volgende 5 basisdoelstellingen werden vooropgesteld:

  • verzekeren van de veiligheid: het terugdringen van het aantal verkeersongevallen
  • vrijwaren bereikbaarheid: op selectieve wijze de bereikbaarheid van attractiepunten garanderen
  • verbeteren van de verkeersleefbaarheid: de negatieve effecten van verkeer en vervoer op de leefomgeving verlagen
  • garanderen toegankelijkheid: op een selectieve manier iedereen de mogelijkheid geven zich te verplaatsen
  • terugdringen van de schade aan milieu en natuur: de negatieve gevolgen van verkeer en vervoer op milieu- en natuuraspecten verlagen

Enkele belangrijke thema´s in het mobiliteitsplan zijn:

  • wegencategorisering: zowel binnen als buiten de R14
  • uitbouwen van een duurzaam openbaar vervoer netwerk
  • bereikbaarheid van het centrum: het centrum moet vlotter bereikbaar zijn, maar niet doorrijdbaar.
  • nieuw parkeerbeleid met nieuwe ondergrondse parking en nieuw tariefplan.
  • trage wegen en fietsroutenetwerken

Meer info daarover kunt u hieronder downloaden.