Mondiale Raad

Schrijf je in op onze maandelijkse nieuwsbrief

De Geelse mondiale raad is de adviesraad voor ontwikkelingssamenwerking en solidariteit. Alle organisaties die solidaire initiatieven met het Zuiden organiseren en zich mee inzetten voor de gezamenlijke initiatieven rond mondiale solidariteit binnen de stad, hebben een plaats in de mondiale raad. Leden van de mondiale raad hebben recht op verscheidene subsidies:

subsidiereglement ANGS

subsidiereglement SDG projecten

subsidiereglement werkingsmiddelen

mondiale raad_huishoudelijk reglement