Mondiale Raad

De Geelse mondiale raad is de adviesraad voor ontwikkelingssamenwerking en solidariteit. Alle organisaties die solidaire initiatieven met het Zuiden organiseren en zich mee inzetten voor de gezamenlijke initiatieven rond mondiale solidariteit binnen de stad, hebben een plaats in de mondiale raad. Leden van de mondiale raad hebben recht op verscheidene subsidies:

2021_Aanvraagformulier subsidies

2021_mondiale raad_huishoudelijk reglement