Naar een betere verkeersleefbaarheid in Geel, Mol, Dessel en Retie

Vorig jaar kon je via een enquête en op dialoogmarkten jouw idee geven over de regionale ontsluiting. Achter de schermen werd hard verder gewerkt en dit najaar kun je de resultaten raadplegen in de startnota's van de provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen (PRUP).

Naar een betere verkeersleefbaarheid in Geel, Mol, Dessel en Retie

Momenteel werkt de provincie Antwerpen aan het PRUP Regionale ontsluiting Geel bis en het PRUP Wegverbinding N18/N118. Dit in nauw overleg met de gemeentebesturen van Geel, Mol, Dessel en Retie. Via de online enquête vorige zomer en de dialoogmarkten in het najaar van 2018 ontvingen we ontzettend veel input. We verzamelden heel veel verschillende combinaties van tracés. We werken nu een methode uit om het aantal te onderzoeken tracés te bundelen. De methodiek en de weerhouden tracés beschrijven we uitgebreid in startnota’s die we in het najaar voorleggen aan de burgers, het departement, de betrokken gemeenten en de adviesinstanties.

Publieke raadpleging najaar 2019

Van begin oktober tot begin december kan iedereen de startnota’s van beide PRUP’s inkijken. Je kunt er verbetersuggesties, opmerkingen en bedenkingen over indienen. Jouw inbreng is voor de provincie Antwerpen en onze gemeente een belangrijke meerwaarde aan dit project. Bij het begin van de publieke raadpleging plant de provincie Antwerpen infomarkten waarop ze meer uitleg geeft over de inhoud van de startnota’s. Je kunt zowel op dat moment als tijdens de hele periode van de publieke raadpleging reacties op die startnota’s indienen. Het infomoment over het PRUP Regionale ontsluiting Geel bis vindt plaats in Geel. Voor het PRUP Wegverbinding N18-N118 kunt u terecht op infomarkten in Mol, Dessel en Retie. De data en locaties zijn nog niet gekend.

Blijf op de hoogte

Hou de webpagina over het PRUP Regionale ontsluiting Geel bis en de webpagina over het PRUP Wegverbinding N18-N118 in de gaten, daar lees je steeds de meest actuele informatie. Je vindt er ook de data en locaties van de infomarkten, zodra die vastgelegd zijn. Bij elke volgende stap in het proces en bij elk nieuwtje verstuurt de provincie Antwerpen een nieuwsbrief. Abonneren op die nieuwsbrief doe je via de inschrijflink.

Meer informatie: www.provincieantwerpen.be

Gepubliceerd op vrijdag 12 juli 2019 7.30 u.