Nieuwe afvaltarieven

Jaarlijks wordt het tarief per kg voor afvalophalingen aan huis herzien. In 2023 gaat het tarief voor restafval omhoog, het tarief voor gft verhoogt niet. Ook de vaste kost blijft hetzelfde. Voor bepaalde houtsoorten (A en B) die je eerst gratis kon aanbieden op het recyclagepark, gelden vanaf 1 januari 2023 dezelfde tarieven als voor C-hout.

Prijs per kg restafval stijgt

  • Door de indexering van de consumptieprijzen bedraagt het tarief voor restafval 0,26 euro per kg vanaf 1 januari 2023.
  • Per persoon betekent dit een gemiddelde meerkost van 1,88 euro per jaar. Een voorbeeld: in 2021 gaf de Gelenaar gemiddeld 94,12 kg restafval en grofvuil mee. Aan het oude kg-tarief van 0,24 euro kwam dat per inwoner neer op 22,59 euro, aan het tarief van 0,26 euro is dat 24,47 euro.

Gft-tarief en vaste kosten stijgen niet

  • Het tarief van gft verhoogt niet. Ook voor dat tarief is er een indexering voorzien in het reglement maar daar wordt de drempel niet overschreden.
  • Ook de kosten voor de huur van een gft-container wijzigen niet, daar betaal je in onze stad 1,17 euro per maand voor.
  • Voor de vaste kosten is er geen indexering voorzien in het belastingreglement. Die blijven ongewijzigd. De vaste kost bedraagt 3,60 euro per maand voor de gescheiden inzameling aan huis, de toegang tot het recyclagepark en de verwerking van de selectieve afvalsoorten en de algemene reinheid van de stad.

Bepaalde houtsoorten worden betalend

Op het recyclagepark zijn A-hout en B-hout nu betalend. Hiervoor gelden dezelfde tarieven gelden als voor C-hout. Lees meer over het verschil tussen deze houtsoorten

Hoeveelheid in liter Hoeveel in m3 Te betalen
0 - 100 liter 0 - 0,1 m3 2 euro
100 - 400 liter 0,1 - 0,4 m3 6 euro
400 - 1000 liter 0,4 - 1 m3 18 euro
1000 - 2000 liter 1 -2 m3 36 euro

In het dit besluit van de gemeenteraad kun je alle tarieven raadplegen. 

Gepubliceerd op vrijdag 6 januari 2023 13 u.