Nieuwe proefopstellingen in Rauwelkoven en Bel - Bruul

In de straat Rauwelkoven en de aansluiting van Bruul met Bel kom je vanaf nu proefopstellingen tegen. De stad plaatste deze proefopstellingen, mede op vraag van de verkeerspolitie, om chauffeurs een correct rijgedrag op te leggen in deze bochten.

Rauwelkoven

De proefopstelling in Rauwelkoven, ter hoogte van Ganzenstraat, komt er in de eerste plaats om ervoor te zorgen dat automobilisten hun bocht niet afsnijden en zo op het verkeerde rijvak rijden. Met deze proefopstelling worden ze gestuurd om de bocht reglementair te nemen. Tegelijkertijd zal het bijdragen om de snelheid in deze bocht te beperken. Er worden vandaag nog reflectoren en extra verlichting bijgeplaatst zodat de proefopstelling duidelijk zichtbaar is.

Deze maatregel is er gekomen op vraag van de buurt, dit voorjaar is er twee keer overleg met de buurt en politie geweest over de mogelijke maatregelen.

Aantakking van Bruul op Bel

Er werd vandaag nog een tweede proefopstelling geplaatst op het kruispunt van Bel met Bruul. Hier werd de aantakking van Bruul op Bel haakser uitgevoerd. Dit om te vermijden dat er al te gemakkelijk en tegen hoge snelheid van Bel (komende van Molseweg) in Bruul kan gereden worden.

Evaluatie

In november 2019 volgt er een evaluatie waarna de stad beslist of de proefopstelling wel of niet definitief wordt ingevoerd.

Melding

Heb je opmerkingen of bedenkingen over een van deze proefopstellingen? Geef dit dan door via het meldingsformulier (kies in het formulier voor Veiligheid -> signalisatie), via grondgebondenzaken@geel.be of 014 56 62 50.

Gepubliceerd op woensdag 3 juli 2019 15.30 u.