Nieuwe richtlijnen over opvang tijdens paasvakantie

25 maart - Op 24 maart maakte de overheid de richtlijnen voor de opvang tijdens de paasvakantie bekend. Het basisprincipe blijft dat leerlingen maximaal thuis opgevangen moeten worden. Er zijn drie groepen van gezonde leerlingen voor wie opvang voorzien moet worden.

Update 30 maart: ondertussen is er meer duidelijkheid over deze opvang, lees er meer over op deze pagina.

Het gaat over volgende groepen:

  1. Leerlingen van wie de ouder(s) een job in een cruciale sector uitoefenen. De federale overheid stelde een lijst op van dergelijke beroepen die als toetssteen kan dienen. Deze ouders kunnen niet thuis werken, want ze nemen nu de zorg op van zieken en mensen die hulp nodig hebben, werken bij het openbaar vervoer of in de veiligheidssector, voedingsindustrie, distributie ...
  2. Leerlingen in een kwetsbare thuissituatie. De school kan het best inschatten voor welke kinderen opvang thuis geen veilige optie is.
  3. Leerlingen in het buitengewoon onderwijs, de onderwijsinternaten, de MPIGO’s en de IPO’svan het gemeenschapsonderwijs. Zij zijn medisch en/of sociaal kwetsbaar en moeten dus opgevangen worden.

De stad bekijkt nu samen met de scholen op welke manier deze opvang georganiseerd kan worden. Hierover zal later deze week gecommuniceerd worden.

Opvang nodig? Geef het door!

Als je tot een van deze drie groepen behoort en je vindt geen opvang in de paasvakantie, moet je je opvangvraag doorgeven via onderstaand formulier. Zodra de stad alles concreet heeft uitgewerkt, krijg je een antwoord op jouw vraag.

Gepubliceerd op woensdag 25 maart 2020 13 u.