Nieuwe voetpaden In 't Eegdeken

In 't Eegdeken ziet er binnenkort wat anders uit. De stad legt nieuwe voetpaden aan en wijzigt de bestaande groenzone. Buurtbewoners kregen de kans hun mening te geven over de herinrichting. Op zaterdag 2 november starten de werken en is er hinder mogelijk voor alle verkeer.

Hinder in In 't Eegdeken

Zaterdag 2 november start een aannemer de bomen te rooien. Om veiligheid voor alle buurtbewoners en medewerkers te garanderen, sluit de aannemer de weg af voor alle verkeer aan het gedeelte waar hij rooit. Nadat de bomen zijn gerooid, starten de werken aan de voetpaden. Meer informatie over lokale hinder vinden de buurtbewoners in de bewonersbrief die is rondgebracht. 

Burgerparticipatie bij aanleg voetpad

Het voetpad van In 't Eegdeken voldeed niet meer aan de normen. Het voetpad was te smal voor kinderwagens en rolstoelgebruikers. Obstakels en oneffenheden beletten bovendien een vlotte doorgang op de stoep. Meestal vervangt de stad deze voetpaden gewoon door een nieuw exemplaar maar dit was niet mogelijk in In 't Eegdeken. De stad koos ervoor om aan een kant een volwaardig voetpad aan te leggen en aan de andere zijde van de weg een groenstrook. Tijdens de bewonersbijeenkomst kregen buurtbewoners de kans om hun mening hierover te geven. Op basis van die inbreng besloot de stad om de groenzones te herinrichten. Meer informatie over de concrete aanpak vind je op de projectpagina In 't Eegdeken.

Komende werken aan voetpaden in Geel

De stad Geel voorziet jaarlijks een budget om voetpaden aan te leggen of te herstellen. Zo ontstaat er een mooier straatbeeld en vergroot de veiligheid van de zwakke weggebruikers.

Voetpaden die de stad binnenkort vernieuwt:

  • Herdersstraat en Schaapsdijk: in uitvoering
  • Heimerik en In 't Eegdeken: uit te voeren in 2019
  • Boekweitstraat, Gerststraat en Tarwestraat: voorjaar 2020
  • Laarsveld: najaar 2020
Gepubliceerd op dinsdag 29 oktober 2019 13.58 u.