RUP Recyclagepark

Het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Recyclagepark maakt de verhuis van het containerpark naar een nieuwe locatie aan Winkelom (net ten noorden van het bedrijventerrein) mogelijk. Het containerpark van Geel is vandaag te klein om goed te functioneren en kan ter plaatse ook niet uitbreiden of behouden blijven vanwege toekomstige werken aan de westelijke ring. Op basis van een uitgebreid locatie onderzoek is de nieuwe locatie geselecteerd.

Het RUP werd op maandag 30 september 2019 voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad van Geel. Het openbaar onderzoek zal lopen van 15 november 2019 tot en met 13 januari 2020. Op dinsdag 3 december zal er een infovergadering over het plan worden georganiseerd, om 19:30 in vergaderzaal 1.14 van het stadhuis. Tijdens de periode van het openbaar onderzoek is het plan in te zien via www.geel.be/nieuwrecyclagepark en kan het plan ook (op afspraak) bekeken worden bij het klantcontactcentrum van grondgebonden zaken op het stadhuis van Geel.

Tijdens de periode van het openbaar onderzoek kunnen bezwaren en opmerkingen rond het RUP worden ingediend. Dit kan door een email te sturen naar stadsontwikkeling@geel.be, door een brief te versturen aan GECORO Geel, t.a.v. Rob Krabbenborg, Werft 20, 2440 in Geel, of door (op afspraak) een brief tegen ontvangstbewijs af te geven bij het klantcontactcentrum voor grondgebonden zaken, in het stadhuis van Geel.