Coronamaatregelen vanaf 1 oktober

Update 23/09 - Vanaf 1 oktober mag je per maand nauw contact hebben met maximaal 5 personen, buiten je huisgenoten. De quarantaine­periode wordt ingekort en er komen nieuwe regels voor evenementen. Dat werd vandaag, woensdag 23 september, beslist door de Nationale Veiligheidsraad.

De Nationale Veiligheidsraad kondigde aan hoe ze op lange termijn de strijd tegen het coronavirus wil aanpakken. Een aantal maatregelen wijzigen maar de zes gouden regels blijven de komende periode centraal staan.

Zes gouden regels centraal

 1. Respecteer de hygiëneregels: was regelmatig je handen, vermijd handen geven of kussen en blijf thuis als je ziek bent. 
 2. Spreek zo veel mogelijk in de buitenlucht af.
 3. Bescherm kwetsbare mensen: 65 plussers en mensen met een zwakkere gezondheid zijn vatbaarder voor het virus
 4. Hou steeds voldoende afstand. Draag een mondmasker als afstand houden niet mogelijk is. 
 5. Beperk je nauwe contacten.
 6. Doe je iets in groep? Doe dit met maximum 10 personen (kinderen jonger dan 12 jaar niet inbegrepen. 

Sociale contacten: beperk je nauwe contacten tot 5 per maand

 • Mensen mogen iedereen zien die ze willen zien, op voorwaarde dat ze altijd afstand houden en, als dat niet mogelijk is, een mondmasker dragen.
 • Nauwe contacten met iemand die geen deel uitmaakt van het gezin, gedurende meer dan 15 minuten, zonder de veiligheidsafstand te respecteren en zonder masker, moeten zoveel mogelijk worden beperkt. Als mensen toch een referentiecijfer willen (studies tonen aan een meerderheid daar nood aan heeft) raden experts aan om in dit stadium individueel met niet meer dan 5 personen (buiten het gezin) per maand nauwe contacten te hebben.
 • In elk geval mogen mensen niet meer dan 10 personen ontmoeten op dezelfde plaats op hetzelfde moment (kinderen jonger dan 12 jaar niet inbegrepen). Dit geldt zowel binnen als buiten. 

Evenementen: geen beperking voor privéfeesten georganiseerd door professionelen

 • Bij evenementen die niet door professionelen worden georganiseerd, mogen nooit meer dan 10 personen tegelijkertijd op dezelfde plaats aanwezig zijn (kinderen niet inbegrepen).
 • Voor evenementen die door professionelen worden georganiseerd, zullen daarentegen geen beperkingen gelden voor het aantal genodigden, zo lang de horecaregels en de protocollen in acht worden genomen. Voor het aantal personen per tafel blijft de limiet van 10 gelden.
 • Dansen is in dit stadium nog steeds niet toegestaan.

Voor evenementen met publiek blijven de bestaande regels van toepassing tot de protocollen zijn aangepast. De Nationale Veiligheidsraad heeft aan Celeval gevraagd om samen met de bevoegde ministers en de verschillende sectoren deze regels te herwerken om de sectoren meer stabiliteit, voorspelbaarheid en uitzicht op economisch herstel te bieden, terwijl de volksgezondheid beschermd blijft.

Mondmasker blijft verplicht op drukke plaatsen

Het dragen van een mondmasker blijft verplicht wanneer de veiligheidsafstand niet kan worden gegarandeerd. Maar omdat het nutteloos is om het overal en altijd te verplichten, zal het dragen van een mondmasker vanaf 1 oktober niet meer verplicht zijn buitenshuis, behalve op drukbezochte plaatsen waar de veiligheidsafstand niet kan worden gerespecteerd en op specifieke overdekte plaatsen, zoals op het openbaar vervoer, in winkels of bioscopen en ongeacht het aantal mensen (voor een complete lijst, raadpleeg het ministerieel besluit).

Winkelen: geen beperkingen

Wat winkelen betreft, daar is er geen beperking meer qua aantal personen (altijd op veilige afstand) en qua tijd. Een mondmasker blijft wel verplicht

Telewerk blijft aanbevolen

Op de werkvloer wordt telewerken nog steeds aanbevolen als dat mogelijk is.

Epidemiologische barometer op komst

Op basis van de zes gouden regels blijven de experten van Celeval werken aan een zogenaamde epidemiologische barometer op nationaal, regionaal en provinciaal niveau, die geleidelijk zal worden ingevoerd. Deze barometer moet nog worden verfijnd. Hij zal werken volgens een gefaseerd principe: hoe ongunstiger de gezondheidssituatie wordt, hoe restrictiever de maatregelen. De barometer zal voornamelijk, maar niet uitsluitend, gebaseerd zijn op de evolutie van het aantal ziekenhuisopnames. Het doel is om over twee weken een consensus te bereiken in het Overlegcomité.

Testing: uitbreiding capaciteit en ondersteuning artsen

Op het gebied van testing werden de volgende beslissingen genomen:

 • Het verhogen van de testcapaciteit van de bestaande triagecentra en het opzetten van nieuwe screeningspunten. De deelgebieden werken hier momenteel aan;
 • De oprichting van een callcenter waardoor het mogelijk wordt om alle vragen in één enkel informatiepunt te verzamelen en de huisartsen te ontlasten;
 • Het opzetten van een afsprakenplatform voor het dispatchen van de vragen via de beschikbare centra;
 • Het verlichten van de administratieve lasten van artsen door het creëren van het “Corona-voorschrift” (midden oktober) voor bepaalde asymptomatische gevallen - zoals bijvoorbeeld na terugkeer van vakantie;
 • Of het stimuleren van patiënten om de testresultaten rechtstreeks van het internet te halen, onder meer via het Cozo-systeem of masanté.be.

Corona-app: vanaf 30 september

Voor de tracing wordt op 30 september de mobiele applicatie Coronalert gelanceerd. Eind deze maand wordt een persconferentie georganiseerd met alle informatie over de applicatie.

Quarantaine: verkort tot 7 dagen

 • Patiënten met symptomen moeten zich onmiddellijk 7 dagen isoleren en contact opnemen met zijn arts om zich zo snel mogelijk te laten testen. Als de test positief is, blijft de persoon in quarantaine. Bij een negatieve test mag hij uit quarantaine zodra zijn klinische situatie dat toelaat.
 • Personen zonder symptomen die nauw contact hebben gehad met iemand die positief heeft getest, moeten, zodra ze dit vernemen of worden gecontacteerd via de contacttracing, onmiddellijk 7 dagen in quarantaine gaan – 7 dagen vanaf het moment van het laatste nauwe contact met de besmette persoon. Op de 5e dag moet de persoon zich laten testen. Als de test positief is, wordt de quarantaine met nog eens 7 dagen verlengd. Bij een negatieve test stopt de quarantaine na de 7e dag.

Reizen naar het buitenland

 • Vanaf vrijdag zal het sterk afgeraden worden om naar een rode zone te gaan, maar dit zal niet langer verboden zijn.
 • Bij de terugkeer uit een oranje zone is een test niet langer aanbevolen.
 • Reizigers die terugkeren uit een rode zone, zullen meteen na hun terugkeer in quarantaine moeten. Op dag vijf moeten ze zich laten testen. Ze kunnen aan deze verplichting ontsnappen indien ze een zelfevaluatiedocument invullen en na analyse daarvan groen licht krijgen. Deze instructies gelden niet voor mensen die minder dan 48 uur in een rode zone verblijven, zoals grensarbeiders.
Gepubliceerd op woensdag 23 september 2020 19 u.