Stedenbouwkundige ontwikkelingskosten

Grote stedenbouwkundige projecten zorgen voor bijkomende taken voor de stad, zoals verzwaring van lasten op openbaar domein, mobiliteit of vrijetijdsruimte. De stad wil dat de projectontwikkelaars, grondeigenaars of andere betrokkenen bijdragen aan de kosten voor deze bijkomende taken.

Het gaat over bouwprojecten met andere functies dan wonen, zoals:

  • projecten vanaf 500 m² bruto kantooroppervlakte;
  • projecten vanaf 1 000 m² handel en groothandel;
  • projecten voor hotels met meer dan 20 kamers;
  • projecten die per functie onder voorgaande normen blijven, maar in zijn geheel een aanzienlijke impact hebben met een oppervlakte vanaf 1.000m²;
  • projecten met een publiekstrekkende functie (congrescentrum, evenementenhal, …) worden op maat bekeken.

De concrete bestemming van de ontwikkelingskost/last wordt gespecifieerd in de vergunning of overeenkomst. Deze wordt project per project bepaald, afhankelijk van de bijkomende taken die de stad heeft door het uitvoeren van het project. Dat kan gaan over het aanleggen van een park, een plein, sportinfrastructuur of een speelplein. Of de ontwikkelingskosten kunnen een financiële bijdrage zijn om bijvoorbeeld de mobiliteit te verbeteren.

Over de voorwaarden en bedragen vind je meer info op www.geel.be/stedenbouwkundige-ontwikkelingskosten.

Gepubliceerd op donderdag 6 december 2018 7.34 u.