Blauwalgen in Kanaal Bocholt-Herentals (Kempisch Kanaal)

Er is in het kanaal Bocholt-Herentals blauwalgenbloei aangetroffen. Omdat blauwalgen gezondheidsrisico’s inhouden voor mens en dier, is het capteren van gecontamineerd water verboden voor het besproeien van consumptie- en voedergewassen, en voor drinkwater voor vee. Ook voor waterrecreatie gelden beperkingen.

Blauwalgen komen vooral voor in waterlopen en vijvers zonder, of met zeer weinig stroming. Ze ontwikkelen zich bij aanhoudend warm, droog weer en als er voldoende voedingsstoffen in het water aanwezig zijn. Ze houden gezondheidsrisico's in voor mens en dier. Voor meer info over blauwalgen kun je terecht op de website van de Vlaamse Milieumaatschappij. 

Waaraan kun je blauwalgen herkennen?

  • Bij bloei vormen de bacteriën een drijflaag, die er uitziet als een blauwgroene tot roodbruine, olie- of verfachtige laag, drijvend op het wateroppervlak.
  • Wanneer er in de oeverzone wit of blauw schuim verschijnt.
  • Ook een ongewone watervogel- of vissterfte kan in die richting wijzen.

Let op! Verwar een drijflaag met blauwalgen niet met een bedekking van het wateroppervlak door kroos, stuifmeel of andere bacteriën. In het eerste geval bestaat de bedekking uit afzonderlijke kleine groene plantjes. Deze dunne drijflaagjes zijn gemakkelijk herkenbaar doordat ze bij verstoring in kleine stukjes uiteenvallen. Drijflagen van blauwalgen sluiten na verstoring zoals olie direct weer aaneen.

Zelf blauwalgen ontdekt in Geel? Neem zeker enkele foto's en meld het aan de stad via grondgebondenzaken@geel.be of 014 56 62 50. Bezorg naast enkele foto's ook informatie over de juiste locatie en het tijdstip van de vaststelling.

Welke maatregelen worden er genomen?

De Vlaamse Waterweg, de beheerder van de Vlaamse waterlopen, voert voor het Kanaal Bocholt - Herentals een verbod in voor de captatie van gecontamineerd water voor het besproeien van consumptie- en voedergewassen en als drinkwater voor vee.

Daarnaast zijn activiteiten zoals zwemmen, duiken, waterskiën en andere watersporten waarbij je contact hebt met het water, verboden. Waterrecreatie waarbij je geen contact maakt met het water - zoals kajakken – zijn nog toegestaan, maar worden sterk afgeraden.

Deze maatregelen zijn onmiddellijk van kracht.

Wil je op de hoogte blijven over de actuele situatie? Je vindt de meest recente informatie op de website van de Vlaamse Waterweg.

Gepubliceerd op dinsdag 2 augustus 2022 13.30 u.