Subsidies innovatieve welzijnsprojecten

Stad Geel geeft subsidies aan innovatieve welzijnsprojecten. De stad wil hiermee duurzame acties ondersteunen die het meerjarenplan op het gebied van welzijn, zorg en gezondheid aanvullen of versterken.

Welzijnsorganisaties die actief zijn in Geel en een subsidie willen krijgen, moeten met hun project inspelen op één of meerdere van de thema’s:

  • armoedebestrijding en maatschappelijke integratie,
  • gezondheidszorg en preventie,
  • kinderopvang,
  • zelfstandig thuis wonen,
  • Geel profileren als Barmhartige Stede,
  • geïntegreerd lokaal welzijnslandschap.

Het subsidiereglement en het aanvraagformulier vind je op www.geel.be/subsidies-innovatieve-welzijnsprojecten. Lukt het niet digitaal, contacteer dan de dienst sociale zorg via socialezorg@geel.be.

Uiterste datum om het projectidee in te dienen, is 31 maart. Het maximale subsidiebedrag is 5 000 euro.

Gepubliceerd op woensdag 18 januari 2023 9 u.