Geel blijft ook in 2024 een bijenvriendelijke stad

Geel is opnieuw verkozen tot bijenvriendelijke gemeente! Met drie bijtjes komt Geel als beste Kempense gemeente uit de bus. Ook in 2024 blijven we ons inzetten voor de bij.

Elk jaar organiseert het Departement Omgeving samen met de VVOG (Vereniging voor Openbaar Groen) 'De Week van de Bij'. Er is ook telkens een wedstrijd voor de 'Bijenvriendelijkste gemeente' aan verbonden, waaraan Geel in 2020 voor de eerste keer deelnam. De stad zet al jaren sterk in op het thema van de bijen en het behoud van de biodiversiteit met haar bijenplan. Ondertussen mag de stad zich al enkele jaren een bijenvriendelijke gemeente noemen.

Drie bijensymbolen

Brugge, Beringen en Izegem waren in 2023 de bijenvriendelijkste gemeenten van Vlaanderen. De andere gemeenten en steden kregen één tot vier bijensymbolen om aan te geven in welke mate zij zich inzetten voor de bijen. Geel verdiende maar liefst drie bijensymbolen. Stad Geel zet zich ook in 2024 in om bijen extra welkom te heten in onze stad.

Bloemenweides, kruidenrijke graslanden en insectenhotels

De afgelopen jaren zie je op meer en meer plaatsen in de stad heel wat fleurige en kleurrijke bloemen verschijnen in de lente. Medewerkers van de Werkplaats zaaien elk jaar heel wat bloemenweides in. Daarnaast kiest de stad meer voor een insectvriendelijk maaibeleid waardoor je elk jaar meer bloemen en planten op Geels grondgebied kunt terugvinden.

Verwelkom jij de bijen in jouw tuin?

Wil je zelf ook een handje toesteken om Geel bijvriendelijker te maken? Dat kan! In het stadsmagazine van september 2023 kun je heel wat tips terugvinden om een bloemenweide aan te leggen of bouw zelf een insectenhotel.

Gepubliceerd op vrijdag 12 januari 2024 11.30 u.