Stad Geel neemt maatregelen voor meer verkeersveiligheid en een hogere leefkwaliteit in Winkelomheide

Stad Geel voert een tonnagebeperking tot vijf ton in op een gedeelte van de gewestweg Winkelomseheide (N174) en op een aantal kleinere wegen in het deeldorp. De stad neemt deze maatregel om de verkeersveiligheid en leefkwaliteit in de kern van Winkelomheide te verhogen.

In samenspraak met Meerhout voert stad Geel rondom Meerhout en Winkelomheide een grote zone met een tonnagebeperking in. Doel is om het doorgaand zwaar verkeer op de grote wegen te houden en de kleinere wegen en de woonkernen veiliger te maken. “De tonnagebeperking is van kracht op een aantal kleinere wegen in Winkelomheide en op de gewestweg Winkelomseheide (N174) van het kruispunt met de Tessenderloseweg tot net voor de Acaciastraat”, vertelt Marlon Pareijn, schepen van mobiliteit.

De Tessenderloseweg zelf valt niet onder de tonnagebeperking. Zo biedt de stad nog steeds een toegangsroute vanuit de richting van Meerhout richting de Geelse ring (R14). Deze maatregel nam de gemeenteraad van Geel op 27 maart 2024 na overleg met Meerhout, de IOK en het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV). Ze past in het regionaal mobiliteitsplan van de Vervoerregio Kempen.

Leefkwaliteit en verkeersveiligheid

Het gebied waarop de tonnagebeperking van toepassing zal zijn, is zorgvuldig bepaald en omvat voornamelijk straten in Winkelomheide, met uitzondering van de Koning Albertstraat. De stad neemt deze maatregel om de verkeersveiligheid en leefkwaliteit in de kern van Winkelomheide te verhogen.

“We hopen dat deze maatregel ervoor zorgt dat Winkelomheide nog aantrekkelijker wordt”, legt Marlon Pareijn uit. “Uiteraard houden we goed in de gaten welke effecten deze maatregel heeft op de nabijgelegen deeldorpen. Zo kunnen we altijd bijsturen wanneer nodig.”

De signalisatie zal in de komende weken in het straatbeeld verschijnen. De stad maakt met de politie de nodige afspraken over de handhaving.

Gepubliceerd op vrijdag 29 maart 2024 13.19 u.