Werken met hinder

Er wordt gewerkt in glasvezelnetwerk (fiber), Retieseweg, Groenstraat, Doornboomstraat, Wilders, Kemeldijk, Hollandsebaan, Diestseweg, Honkersven, Belgiëlaan, Tessenderloseweg, Amocolaan, Fehrenbachstraat, Pas, Stelenseweg, Eikevelden, Zandwaver, Westerloseweg, Janssen-Pharmaceuticalaan, Koning Albertstraat, Peperstraat, Vidse, Westelijke Ring, Eikenstraat, Kabienstraat, Tulpenstraat, Elsum (kapel), Dr. Peetersstraat, Zandstraat (tunnel), Pas ...

Overzicht grote weg- en rioleringswerken

Wegenwerken op kaart  

Wegenwerken zijn vaak afhankelijk van het weer waardoor de timing van de werken kan verschuiven.

Pas, kruispunt met Waterstraat – Stelenseweg (werken starten na 19.00 u)

Op 5 juni voert Aquafin een controle uit op de riolering. De werken brengen hinder met zich mee: Beurtelings verkeer voor gemotoriseerd verkeer, beperkte doorgang voor fietsers en voetgangers, fietsers moeten afstappen en over het voetpad gaan ter hoogte van de werken, voetgangers oversteken ter hoogte van de werken.


Zandstraat (tunnel)

Van 1 tot en met 2 juni vervangt een aannemer de lichtarmaturen in de tunnel. De werken brengen hinder met zich mee: doorgang voor gemotoriseerd verkeer, vermindering 1 rijstrook, fietsers en voetgangers hebben beperkte doorgang.


Eikenstraat, Kabienstraat, Tulpenstraat, Elsum (kapel), Dr. Peetersstraat

Van 17 mei tot en met 9 juni plaatst Aquafin proefsleuven op verschillende locaties. De werken brengen hinder met zich mee:

 • Tulpenstraat, Eikenstraat en Dr. Peetersstraat: beurtelings verkeer voor gemotoriseerd verkeer, fietsers en voetgangers hebben beperkte doorgang, voetgangers oversteken ter hoogte van de werken, parkeerverbod ter hoogte van de werken.
 • Kabienstraat: afgesloten voor gemotoriseerd verkeer, omleiding langs Elsum, Meidoornstraat, Azaleastraat en Technische-Schoolstraat, fietsers en voetgangers hebben beperkte doorgang, voetgangers oversteken ter hoogte van de werken, parkeerverbod ter hoogte van de werken.
 • Elsum (kapel): afgesloten voor gemotoriseerd verkeer, omleiding langs Elsum, Larumseweg, Westelijke Ring, Drijhoek en Eikenstraat, fietsers en voetgangers hebben beperkte doorgang, voetgangers oversteken ter hoogte van de werken, parkeerverbod ter hoogte van de werken.

Westelijke Ring

Van 22 mei tot en met 23 juni plaatst een aannemer omleidingsborden voor werken op de N123 (Lichtaart). De werken brengen hinder met zich mee: geen hinder voor gemotoriseerd verkeer, fietsers en voetgangers hebben doorgang, enkel plaatsen van omleidingsborden in de bermen van de R14, N19 en de N19g voor de werken in Lichtaart. 


Vidse 5

Van 8 tot en met 23 juni voert Fluvius nutswerken uit in het voetpad. De werken brengen hinder met zich mee: beurtelings verkeer via verkeersborden voor gemotoriseerd verkeer, fietsers en voetgangers hebben beperkte doorgang, voetgangers oversteken ter hoogte van de werken, parkeerverbod ter hoogte van de werken.


Peperstraat 42

Van 1 tot en met 14 juni voert Fluvius nutswerken uit in het voetpad. De werken brengen hinder met zich mee: doorgang voor gemotoriseerd verkeer, fietsers en voetgangers hebben beperkte doorgang.


Koning Albertstraat 39

Van 15 tot en met 30 mei (2-3tal dagen werk in de opgegeven periode) werkt Aquafin aan de huisaansluiting op de riolering. De werken brengen hinder met zich mee: beurtelings verkeer met verkeersborden voor gemotoriseerd verkeer, fietsers hebben beperkte doorgang, voetgangers hebben doorgang.  


Janssen-Pharmaceuticalaan 1

Van 1 tot en met 9 juni voert een aannemer een inspectie uit aan de ondergrondse leiding. De werken brengen hinder met zich mee: beurtelings verkeer via verkeerslichten voor gemotoriseerd verkeer, beperkte doorgang voor fietsers en voetgangers.


Westerloseweg 2-18

Van 6 tot en met 16 juni legt Fluvius nutsleidingen. De werken brengen hinder met zich mee: doorgang voor gemotoriseerd verkeer, fietsers en voetgangers hebben beperkte doorgang via parkeerstrook, parkeerverbod ter hoogte van de werken.


Zandwaver 25

Van 15 tot en met 26 mei werkt een aannemer aan de leidingen. De werken brengen hinder met zich mee: wisselend verkeer via verkeersborden voor gemotoriseerd verkeer, beperkte doorgang voor fietsers en voetgangers, voetgangers tussen bakens ter hoogte van de werken, parkeerverbod ter hoogte van de werken.


Eikevelden 84

Van 8 tot en met 31 mei (2-3tal dagen werk in de opgegeven periode): werkt Aquafin aan de riolering. De werken brengen hinder met zich mee: wisselend verkeer via verkeersborden voor gemotoriseerd verkeer, fietsers en voetgangers hebben beperkte doorgang.


Stelenseweg (tussen huisnummers 12- 112) (weersafhankelijk)

Van 5 mei tot en met 2 juni plaatst Pidpa huisaansluitingen. De werken brengen hinder met zich mee: wisselend verkeer via verkeersborden voor gemotoriseerd verkeer, voetgangers en fietsers hebben beperkte doorgang, voetgangers oversteken ter hoogte van de werken. Parkeerverbod ter hoogte van de werken. 


Pas 279

Van 11 mei tot en met 11 juli plaatst een aannemer een kraan voor het bouwen van appartementen en het leveren goederen. De werken brengen hinder met zich mee: doorgang voor gemotoriseerd verkeer, fietsers en voetgangers hebben beperkte doorgang over de parkeerstrook.


Fehrenbachstraat 26A (parking aan het zwembad)

Van 2 mei tot en met 2 juni (1 week werk in de opgegeven periode) plaatst een aannemer regenputten op de parking. De werken brengen hinder met zich mee: geen doorgang voor gemotoriseerd verkeer op een deel van de parking, inname van enkele parkeerplaatsen, fietsers en voetgangers hebben beperkte doorgang, fietsenstalling is bereikbaar, zwembad is bereikbaar.


Amocolaan 2A

Van 12 tot en met 26 mei inlussen cabine in de berm door Fluvius. De werken brengen hinder met zich mee: doorgang voor gemotoriseerd verkeer, fietsers en voetgangers hebben beperkte doorgang, fietsers afstappen ter hoogte van de werken.


Tessenderloseweg 14

Van 9 tot en met 24 mei voert Fluvius boringen uit en legt nutsleidingen aan. De werken brengen hinder met zich mee: beurtelings verkeer met verkeersborden voor gemotoriseerd verkeer, beperkte doorgang voor fietsers en voetgangers, fietsers afstappen ter hoogte van de werken. 


Groenstraat 69 (update)

Van 23 januari tot en met 3 maart (verlengd tot 12 mei) renoveert Aquafin een pompstation. De werken brengen hinder met zich mee: snelheidsbeperking en beurtelings verkeer via verkeerslichten voor gemotoriseerd verkeer, geen doorgang voor fietsers en voetgangers, fietsers op de rijbaan ter hoogte van de werken.


Belgiëlaan (kruispunt met Retieseweg)

Van 27 maart tot en met 31 mei plaatst een aannemer een pomp voor de riolering. De werken brengen hinder met zich mee: geen doorgang voor gemotoriseerd verkeer, uitgezonderd plaatselijk verkeer, omleiding langs Kievermont en Amerikalaan, voetgangers en fietsers hebben geen doorgang. 


Honkersven (kruispunt met Retieseweg)

Van 27 maart tot en met 31 mei plaatst een aannemer een pomp voor de riolering. De werken brengen hinder met zich mee: geen doorgang voor gemotoriseerd verkeer, uitgezonderd plaatselijk verkeer, omleiding langs Buitenblokken en Retieseweg, voetgangers en fietsers hebben geen doorgang.


Diestseweg 26

Van 7 april tot en met 2 juni worden een kraan en bouwmaterialen geplaatst. De werken brengen hinder met zich mee: beurtelings verkeer via verkeersborden voor gemotoriseerd verkeer, beperkte doorgang voor fietsers en voetgangers, voetgangers oversteken ter hoogte van de werken, parkeerverbod ter hoogte van de werken.


Doornboomstraat + Koning Albertstraat + Wilders + Kemeldijk + Hollandsebaan + Nieuwe Baan (Laakdal)

Van 13 februari tot en met 9 juni vernieuwt Elia de hoogspanningslijnen en plaatst en verwijdert portieken aan verschillende wegen. De werken brengen hinder met zich mee:

 • Voor het plaatsen en het verwijderen van de portieken naast de rijbaan: inname van de rijweg voor 1 dag, beurtelings verkeer via verkeersborden voor gemotoriseerd verkeer, beperkte doorgang voor fietsers en voetgangers.
 • Voor het plaatsen en het verwijderen van de portieken naast de rijbaan: Nieuwe Baan (Laakdal): inname van de rijweg voor 1 dag, beurtelings verkeer via verkeerslichten voor gemotoriseerd verkeer, beperkte doorgang voor fietsers en voetgangers.
 • De werken aan de hoogspanningslijnen vallen buiten de rijweg.

Retieseweg 140 tot aan Retiebaan (Mol) richting Dessel/Retie

Vanaf 1 augustus 2022 wordt het fietspad richting Retie aangelegd. De werken brengen hinder met zich mee:

 • Ter hoogte van de werken is één rijrichting (richting Retie) afgesloten voor gemotoriseerd verkeer, uitgezonderd plaatselijk verkeer tot aan de werken. 
 • De omleiding loopt langs St.- Dimpnaplein, Gasthuisstraat, Fehrenbachstraat, Waterstraat, Pas en Westelijke Ring, voetgangers en fietsers hebben beperkte doorgang. 
 • Fietspad richting Retie is afgesloten, fietsers rijden over het fietspad in dubbelrichting langs de andere kant van de rijweg.
 • Op de brug wordt het fietspad in beide richtingen vernieuwd en is de omleiding voor fietsers langs Sas 7.
 • Handelaars moeilijk bereikbaar.

Meer info en omleidingsplannen vind je in dit nieuwsbericht en op www.geel.be/retieseweg.


Aanleg glasvezelnetwerk (fiber)

In het gebied binnen de ring wordt er vanaf 6 september in verschillende straten glasvezelkabel (fiber) aangelegd in het voetpad. Algemene informatie over deze werken vindt u op deze pagina. Hieronder vindt u een overzicht van waar en wanneer er gewerkt wordt. Dit overzicht wordt regelmatig bijgewerkt. 

De werken brengen deze hinder met zich mee:

 • Er wordt gewerkt aan één straatzijde, als die is afgewerkt, wordt er gewerkt aan de andere zijde.
 • Woningen, garages en handelaars blijven toegankelijk tijdens de werken. 
 • Fietsers hebben doorgang.
 • Voetgangers hebben doorgang over de rijweg of de kant waar er niet gewerkt wordt.

Overzicht straten, periode en hinder gemotoriseerd verkeer:

 • Patrijzenstraat: 01/05/2023 tot en met 17/05/2023 (verlengd tot 30/05/2023) (herstellen voetpad)
 • Dahliastraat (ganse straat): 10/05/2023 tot en met 26/05/2023
 • Waaiburg (ganse straat): 04/05/2023 tot en met 24/05/2023
 • Possonsdries (hele straat): 19/05/2023 tot en met 31/05/2023
 • Dr. Peetersstraat (even huisnummers tussen Drijhoek en Pas): 03/05/2023 tot en met 03/07/2023
 • Veldstraat (ganse straat): 15/05/2023 tot en met 29/05/2023
 • Pas (tussen Dr.-Peetersstraat en Westelijke Ring): 15/05/2023 tot en met 30/05/2023
 • Pas (tussen Markt en Veldstraat): 09/05/2023 tot en met 24/05/2023
 • Lindenhof: 24/05/2023 tot en met 12/06/2023 (herstellen voetpad)
 • H.-Geeststraat (hele straat): 22/05/2023 tot en met 05/06/2023
 • Peperstraat (hele straat): 29/05/2023 tot en met 09/06/2023
 • J.B.-Stessensstraat (enkel de kant van de oneven huisnummers): 29/05/2023 tot en met 12/06/2023
 • Diestseweg (tussen Westelijke Ring en Fehrenbachstraat): 22/05/2023 tot en met 09/06/2023
 • Holven (tussen Technische Schoolstraat en Westelijke Ring): 10/05/2023 tot en met 02/06/2023
 • Elsum 97- 101: 11/05/2023 tot en met 30/05/2023
 • Holven (tussen Technische Schoolstraat en Holven 2): 24/05/2023 tot en met 14/06/2023
 • Velleke 75: 07/06/2023 tot en met 07/06/2023 – 15/06/2023 tot en met 15/06/2023
 • Huttenstraat: 22/05/2023 tot en met 19/06/2023
 • Hollestraat: 29/05/2023 tot en met 23/06/2023
 • Katersberg: 31/05/2023 tot en met 19/06/2023
 • Kapelstraat: 24/05/2023 tot en met 19/06/2023
 • Waaiburg (huisnummer 1-122): 24/05/2023 tot en met 15/06/2023 (verlenging)
 • Gerststraat: 24/05/2023 tot en met 21/06/2023

Ervaar je problemen of storingen door de werken in uw straat? Neem dan rechtstreeks contact op via apk.geel@fiberklaar.be of het gratis nummer 011 349 006 (op werkdagen van 8 tot 16 uur). Voor algemene vragen over een glasvezelaansluiting, kunt u terecht bij service@fiberklaar.be of 078 31 99 87 of surf naar de website van Fiberklaar.

Gepubliceerd op dinsdag 25 april 2023 8 u.