Werken met hinder

Op verschillende plaatsen in Geel zijn er werken die hinder voor het verkeer met zich meebrengen. Het gaat over: Koppeleershoeven, Heuvelgoor, Velodroomstraat, Stationsstraat, Retieseweg, Pallo, Boekweitstraat, Dr. Van de Perrestraat, Kollegestraat, Hezeschrans, Antwerpseweg en Pas.

  • Heuvelgoor 16, Velodroomstraat 42

Een aannemer voert in opdracht van Fluvius grond- en kabelwerken uit van 22 januari tot en met 7 februari. Ter hoogte van de werken is er beurtelings verkeer.

In de Velodroomstraat wordt er van 23 januari tot 3 februari tussen huisnummers 1 en 35 aan de kant van de oneven huisnummers een kabel gelegd onder het voetpad. Hierdoor is er hinder voor de voetgangers, zij moeten oversteken.


  • Retieseweg/Logen

Update: Pidpa werkt sinds 20 januari aan de overweg Retieseweg/Logen. De werken waren ingepland tot 24 januari, maar worden verlengd tot 31 januari.

Pidpa maakt een aftakking van het waterleidingsnet. Hierdoor is het fietspad afgesloten, er is een omleiding langs Galven voor de fietsers. Het is belangrijk dat fietsers deze omleiding volgen om gevaarlijke situaties te vermijden. Steek je toch de overweg over met de fiets, is dit op eigen verantwoordelijkheid. De rijweg blijft open.


  • Pallo

In de periode tussen dinsdag 14 januari en vrijdag 14 februari voert een firma werken uit in Pallo. Het gaat over een aftakking van het waterleidingnet. De werken nemen niet de hele periode in beslag. De vermoedelijke startdatum is maandag 29 januari en de vermoedelijke einddatum vrijdag 7 februari. De werken zijn namelijk weersafhankelijk. Tijdens de werken is de rijweg tussen huisnummers 6 en 10 volledig afgesloten. 


  • Boekweitstraat

Tussen 6 januari en 14 februari 2020 vernieuwt een aannemer de voetpaden in Boekweitstraat. De rijweg is afgesloten, maar plaatselijk verkeer is toegelaten. Fietsers en voetgangers kunnen langs de rijweg door. 


  • Dr. Van de Perrestraat 124

Tussen 10 januari en 30 november vinden werken plaats in Dr. Van de Perrestraat ter hoogte van nummer 124. Er wordt een oude woning afgebroken en daarna een nieuwbouwappartement gebouwd.

Hinder voor het verkeer: bij de afbraak en de nieuwbouw moeten fietsers en voetgangers langs een afgezonderde doorgang op de rijbaan. De rijweg is gedeeltelijk afgesloten, beurtelings verkeer is van toepassing. Er is een parkeerverbod aan de overkant. Voetgangers kunnen oversteken ter hoogte van huisnummer 110.


  • Dr. Van de Perrestraat 15 (naast ingang Lidl)

Tussen 17 januari en 30 november vinden werken plaats in Dr. Van de Perrestraat ter hoogte van nummer 15. Er wordt een oude woning afgebroken en daarna een nieuwbouwappartement gebouwd.

Hinder voor het verkeer: het voetpad en het fietspad worden ingenomen, fietsers en voetgangers moeten over de rijweg in een afgezonderde doorgang. De rijweg blijft open, de inname beperkt zich tot de parkeerstrook.


  • Kollegestraat 31-65

Tussen 6 en 31 januari gebeuren er kabel- en sleufwerken in Kollegestraat tussen huisnummer 31 en 65. Er is beurtelings verkeer ter hoogte van de werken.


  • Hezeschrans 1-11

Tussen dinsdag 7 en vrijdag 31 januari voert een aannemer in opdracht van Fluvius grond- en kabelwerken uit in Hezeschrans tussen huisnummers 1 en 11. Er is beurtelings verkeer ter hoogte van de werken.


  • Antwerpseweg

Tussen 29 januari en 4 maart voert een aannemer op Antwerpseweg (kruispunt Herentalseweg tot aan Pas) gedurende 6 dagen 14 grondmechanische proeven uit. De werken zijn weersafhankelijk dus daarom is de exacte periode niet gekend.

Van donderdag 2 tot en met maandag 10 februari voeren aannemers werken uit aan de Antwerpseweg. De opdrachtgevers zijn Aquafin en Proximus. Het verkeer moet over één rijstrook op de plaats waar de werken bezig zijn. Het verkeer moet dus niet de hele periode en heel de Antwerpseweg over één rijstrook, maar enkel waar de aannemer op dat moment werken uitvoert.


  • Pas

De aannemer werkt van op de hoek van Stelenseweg met Pas (huisnr 146) tot aan Pas huisnummer 194 aan de zijde met even huisnummers. Vervolgens verschuiven de werken naar de zijde van Pas met oneven huisnummers. De doorgang voor het verkeer blijft gegarandeerd, er zal een parkeerverbod gelden langs beide zijden van Pas tussen het kruispunt met Waterstraat en Stelenseweg en huisnummers 194 en 251 in deze fase.

Buurtbewoners en geïnteresseerden kunnen zich abonneren op een nieuwsbrief over de werken op www.geel.be/pas


Gepubliceerd op dinsdag 21 januari 2020 7 u.