Werken met hinder

Er vinden werken plaats aan Stationstraat, Lebonstraat, Velveken, Pas, Leeks, Klaverhei, St.-Kristoffelstraat, Doornboomstraat, spooroverweg Kievermont, Molseweg, Bel, Wijdbos, rotonde Zuid aan fly-over, een deel van het jaagpad, Puntstraat, ring (UPDATE), Holven, Elsum, Groenstraat, Kameinestraat, Olenseweg, Larumseweg, Spendijk, Lichtaartseweg, Roerdompstraat, Waterstraat, Olenseweg, pad langs Hooibeek, Leschot, Vleeshouwer, Elsum, Vogelzang, Steenovens, Poiel, Rijn, Dornik, brug onder E313

Overzicht grote weg- en rioleringswerken

Wegenwerken op kaart  

Wegenwerken zijn vaak afhankelijk van het weer waardoor de timing van de werken kan wijzigen.


 • Drijhoek, Dr.-Peetersstraat, Elsum, Meidoornstraat, Tulpenstraat, Eikenstraat en Kabienstraat

Van 10 mei tot 10 juni vinden er boringen in de voetpaden, bermen, parkings en velden plaats. Per boring (die ongeveer 30 minuten duurt) is er beperkte hinder voor gemotoriseerd verkeer. Doorgang blijft mogelijk. Ook fietsers en voetgangers hebben doorgang.


 • Lebonstraat 26

Van 26 mei tot 27 mei worden er ramen geplaatst. De werken brengen hinder met zich mee. Er is een versmalde rijstrook. Fietsers en voetgangers hebben doorgang.


 • Stationsstraat 8

Op 18 mei vindt de opkuis van de tuin plaats. De werken brengen hinder met zich mee. Gedurende 2 uren is er een versmalde rijstrook. Fietsers en voetgangers hebben doorgang.


 • Velveken, Merenseweg

Van 17 mei tot en met 20 augustus vinden er nutswerken met boringen plaats. De werken brengen sterke hinder met zich mee. Gemotoriseerd verkeer heeft geen doorgang. Voetgangers en fietsers hebben beperkt tot geen doorgang. Er is een omleiding via Herentalseweg, Poiel, Haag. Van het kruispunt Haag/Velveken is er plaatselijk verkeer mogelijk tot aan de werken.


 • Pas

In het gedeelte van Pas tussen Dr. Peetersstraat en kruispunt Pas/Stelenseweg/Waterstraat worden de fietspaden verder afgewerkt met een asfaltlaag. Deze werken worden normaal uitgevoerd gedurende enkele dagen in de periode tussen 17 mei en 6 juni. De werken zijn weersafhankelijk, de definitieve data van uitvoering worden op een later tijdstip doorgegeven zodra deze bekend zijn.

De werken brengen verkeershinder met zich mee:

 • in dit gedeelte van Pas zal er eenrichtingsverkeer zijn, verkeer is enkel mogelijk vanaf de ring richting Pas/centrum;
 • het lokaal verkeer komende van Pas/Waterstraat richting de ring kan rijden via Stelenseweg
 • voor het doorgaand verkeer vanuit Gasthuisstraat is de omleiding voorzien via Diestseweg en ring;
 • fietsers volgen een omleiding via Stelenseweg en Dr. Sanodreef.

 • Leeks, Klaverhei, St.-Kristoffelstraat, Doornboomstraat

Op 17 en 18 mei* herstelt Engie het asfalt in Leeks, Klaverhei, St.-Kristoffelstraat en Doornboomstraat. 

Hinder voor het verkeer:

 • Klaverhei: vanaf Antwerpseweg tot St.-Kristoffelstraat afgesloten voor het verkeer
 • St. Kristoffelstraat: vanaf Klaverhei tot Leeks afgesloten voor het verkeer
 • Leeks: vanaf St.-Kristoffelstraat tot Doornboomstraat afgesloten voor het verkeer
 • Doornboomstraat: vanaf Leeks tot Bruggenhoofdweg afgesloten voor het verkeer

Er is een plaatselijke omleiding.

*Het weer en technische problemen kunnen deze planning wijzigen.


 • Spooroverweg Kievermont

Van 21 tot en met 24 mei voert Infrabel herstellingswerken uit aan de spooroverweg in Kievermont.

De werken brengen sterke hinder met zich mee:

 • overweg afgesloten voor het verkeer
 • omleidingen:
  • voor het gemotoriseerd verkeer via Retieseweg/Logen/Rijn en omgekeerd
  • voor de fietsers via Voort/Schalieschuurstraat/Millegemseweg

 • Molseweg - Bel - Wijdbos

Van 21 mei tot en met 2 juli voert Aquafin grondmechanische proeven uit in Molseweg, Bel en Wijdbos. De werken brengen hinder met zich mee, beurtelings verkeer wordt ingevoerd.


 • Rotonde Zuid fly-over

Op 12, 13 en 14 mei (onder voorbehoud) zal het verkeer op de rotonde Zuid over één rijstrook moeten rijden omdat de nieuwe weg die leidt naar de Snelwegstraat op de rotonde wordt aangesloten. Meer info in dit bericht.


 • Jaagpad (tussen Koning Albertstraat en Brug N174 in Winkelomheide)

Van 3 tot 14 mei voert de Vlaamse Waterweg wegeniswerken uit aan het jaagpad. De werken brengen sterke hinder met zich mee: het jaagpad is afgesloten voor alle verkeer, er is een plaatselijke omleiding voorzien.


 • Puntstraat 25

Op 5 mei staat er een kraan op de weg om materiaal te leveren. Dit brengt sterke hinder met zich mee. De straat is voor een paar uur afgesloten voor het verkeer.


 • Westelijke ring (R14)

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) start op 14 juni met de vernieuwing van het asfalt op de ring rond Geel (R14). Bijna de volledige ring wordt aangepakt. De werken duren onder goede omstandigheden normaal tot midden juli.
Om de hinder te beperken, gebeurt de uitvoering in 4 fases. AWV beperkt de hinder door telkens maar aan één zijde van de ring te werken. Het verkeer rijdt dan aan de andere kant van de middenberm over één rijstrook in elke richting. Gedurende de werken blijven de bedrijven op en vlakbij de ring bereikbaar. Dit verloopt al dan niet via een korte omleiding.

Meer informatie in dit nieuwsbericht.


 • Holven 2 (fietsostrade) tot Lindenhof

Van 3 tot en met 19 mei gaan er werken door. Deze brengen hinder met zich mee:

 • Gemotoriseerd verkeer, fietsers en voetgangers hebben geen doorgang.
 • Er is een omleiding voorzien voor fietsers, voetgangers en gemotoriseerd verkeer via Dr. Van De Perrestraat of langs Technische Schoolstraat, Holven en Kwakkelberg.
 • In de werkzone geldt een parkeerverbod.
 • Plaatselijk verkeer is toegelaten tot aan de werkzone. 

 • Eikevelden (tussen huisnr. 24 en 26)

Van 3 tot en met 31 mei wordt er een verkeersheuvel aangelegd. De werken brengen hinder met zich mee:

 • Gemotoriseerd verkeer heeft geen doorgang
 • Fietsers en voetgangers hebben wel doorgang.
 • Er is een omleiding via Diestseweg en J.B-Stessensstraat of via Laar.
 • Plaatselijk verkeer is toegelaten tot aan de werkzone.

 • Elsum 176

Van 23 april tot en met 7 september worden er appartementen gebouwd. De werken brengen hinder met zich mee. Er is wisselend verkeer met verkeerslichten. Voetgangers moeten oversteken ter hoogte van de werf. Fietsers hebben doorgang. Er is een parkeerverbod ter hoogte van de werf.


 • Groenstraat 22

Van 11 tot 28 mei voert Proximus werken uit ter hoogte van Groenstraat 22. Er is hinder voor voetgangers, het gemotoriseerd verkeer heeft doorgang.


 • Kameinestraat ter hoogte van De Halle

Van 23 april tot en met 30 juni voert stad Geel werken uit in Kameinestraat ter hoogte van De Halle. De werken brengen hinder met zich mee: Kameinestraat is afgesloten vanaf kruispunt Werft/Markt (kerk) tot Kameinestraat nr. 2. De enkelrichting in het gedeelte Kameinestraat, tussen Patronaatstraat en Kameinestraat nr. 2 wordt opgeheven zodat de bewoners hun woning kunnen bereiken.


 • Olenseweg/Larumseweg/Spendijk

Van 19 april tot en met 17 mei (verlengd) vindt er een gestuurde boring onder de Olenseweg plaats. De werken brengen hinder met zich mee.

 • Spendijk (grondgebied Geel): Er wordt beurtelings verkeer ingevoerd.
 • Spendijk (grondgebied Olen): Afgesloten voor alle verkeer. Er wordt een plaatselijke omleiding voorzien.
 • Olenseweg: Blijft open voor verkeer. Hier is geen hinder.

 • Lichtaartseweg & Roerdompstraat

Van 21 april tot en met 4 juni voert Aquafin grondmechanische proeven uit. De werken brengen hinder met zich mee. Er wordt beurtelings verkeer ingevoerd.


 • Waterstraat 18

Van 12 april tot en met 31 mei sluit Aquafin een huis aan op de openbare riolering. De werken brengen hinder met zich mee. Er wordt beurtelings verkeer ingevoerd met doorgang voor fietsers.


 • Olenseweg 137

Van 12 april tot en met 31 mei sluit Aquafin een huis aan op de openbare riolering. De werken brengen hinder met zich mee. Er wordt beurtelings verkeer ingevoerd met doorgang voor fietsers.


 • Pad langs Hooibeek

Van 3 mei tot 30 juni wordt het pad dat langs de Hooibeek loopt vanaf de Geelsebaan tot vlak bij Sas 6 op de terreinen van NIRAS afgesloten en aangelegd. Ook het korte traject vanaf de Hooibeek bij Sas 6 noordwaarts tot aan de verbindingsweg van de kade naar de Europalaan wordt afgesloten en aangelegd. Meer info vind je hier.

De omleiding voor wandelaars en fietsers loopt langs de N118 (Geelsebaan), de Europalaan en haar aftakking die een verbinding vormt met de kade aan het kanaal. Vervolgens kan men langs het kanaal naar Sas 6. Heel dit traject is verhard en vlot fiets- en wandelbaar. De omleiding is 3,2 kilometer lang, het dubbele van de afstand langs de Hooibeek. 


 • Leschot 14

Van 12 april tot en met 31 mei sluit Aquafin een huis aan op de openbare riolering. De werken brengen weinig hinder met zich mee. Verkeer blijft mogelijk.


 • Vleeshouwer 41-43

Van 12 april tot en met 31 mei sluit Aquafin een huis aan op de openbare riolering. De werken brengen hinder met zich mee. Er wordt beurtelings verkeer ingevoerd.


 • Elsum

Van 29 maart tot eind december 2021 wordt de Sint-Dimpnakapel in de straat Elsum gerestaureerd. Volgende maatregelen gelden gedurende de werken: 

 • Er is een werfzone rondom de kapel. Deze werfzone zal het straatgedeelte ten zuiden van de kapel innemen. 
 • Elsum wordt enkelrichting vanaf de Violetstraat tot Valkenborch in de richting van de kapel. Vanaf dinsdag 30 maart moet je langs de andere zijde (onpare huisnummers) van de weg parkeren in het deel van Elsum tussen Violetstraat en Valkenborch. 
 • Er wordt een doorgang voorzien voor fietsers die in Elsum wel in de tegenrichting mogen rijden en langs de zuidkant van de kapel moeten passeren. Deze doorgang is ook voor voetgangers. 

Meer info over de restauratie vind je in dit bericht.


 • Vogelzang/Steenovens/Poiel

Van 22 maart tot en met 11 juni legt Elia een ondergrondse hoogspanningskabel aan. Hierdoor ontstaat er sterke hinder. Doorgaand verkeer is niet meer mogelijk. Er worden omleidingen voorzien:

 • VOGELZANG wordt afgesloten, gedeelte tussen Steenovens en Mc. Donalds. Omleiding voor het doorgaand verkeer via Antwerpseweg / Herentalseweg voor beide richtingen.
 • STEENOVENS wordt afgesloten, gedeelte vanaf Vogelzang. Omleiding voor het doorgaand verkeer via Antwerpseweg / Herentalseweg voor beide richtingen. 
 • BUURTWEG 43 (straatje tussen Velveken en Poiel) wordt afgesloten. Omleiding voor het doorgaand verkeer via Velveken. 
 • ANTWERPSEWEG (N19): geen hinder

*plaatselijk verkeer blijft nog wel mogelijk, niet voor buurtweg 43 (straatje tussen Velveken en Poiel).


 • Rijn 40

Van 18 maart tot 19 juni wordt de woning op Rijn 40 afgebroken.

Hinder:

 • er geldt een snelheidsbeperking,
 • verkeer moet over versmalde rijstroken,
 • voetgangers moeten oversteken,
 • fietsers en voetgangers hebben doorgang,
 • parkeerverbod ter hoogte van de werken.

 • Dornik

In Dornik tussen huisnummer 21 tot aan de J.B.-Stessensstraat wordt een waterleiding aangelegd in opdracht van Pidpa. De werken brengen sterke hinder met zich mee tot eind juni 2021, beurtelings verkeer wordt ingevoerd. Voetgangers moeten oversteken. Deze werken zijn een onderdeel van de herinrichting van de straat. Meer info op www.geel.be/dornik


 • Herstellingswerken aan brug E313 in Westerlo

Vanaf maart 2021 zal een aannemer in opdracht van het Agentschap Wegen en Verkeer enkele nodige herstellingswerken uitvoeren aan de E313-brug over de Gemeentestraat in Westerlo (bij Complex 23 Geel-West). Meer info in dit nieuwsbericht

Gepubliceerd op vrijdag 7 mei 2021 8 u.