Coronamaatregelen bij rijopleiding en rijexamens

5 mei - Alle rijopleidingen en het terugkommoment worden op 11 mei opnieuw opgestart. Rijexamens kun je vanaf 18 mei en 25 mei opnieuw afleggen. Om rekening te houden met de periode waarin de opleiding en examens opgeschort waren, worden de wettelijk voorziene termijnen voor opleidingen en examens verlengd tot 31 december 2020.

Heropstart rijopleidingen en rijexamens

 • Vanaf 11 mei 2020 worden alle rijopleidingen en het terugkommoment weer opgestart.
 • Vanaf 18 mei 2020 worden er terug theorie-examens voor alle categorieën, en praktijkexamens voor bromfietsen, motorfietsen, vrachtwagens en bussen (al dan niet met aanhangwagen) georganiseerd. 
 • Vanaf 25 mei 2020 worden de praktijkexamens voor personenwagens, personenwagens met aanhangwagen en landbouwvoertuigen hervat.

Verlenging termijnen tot 31 december 2020

De wettelijk voorziene termijnen voor opleidingen en examens worden verlengd tot 31 december 2020, zodat iedereen zich in regel kan stellen. Kandidaten hebben dus voldoende tijd om nieuwe afspraken in te plannen dit jaar. Er is geen haast om je examen meteen vast te leggen.

Rijscholen

 • De geldigheid van volgende zaken wordt verlengd tot 31 december 2020 wanneer die vervallen tussen 16 maart en 31 december:
  • De geldigheid van de gevolgde lessen bij een erkende rijschool
  • De geldigheid van een geslaagd examen op privéterrein
 • Wanneer de geldigheid van je theorie-examen vervalt in de periode tussen 16 maart 2020 en 30 december 2020, dan word je nog toegelaten tot het praktisch examen tot en met 31 december 2020. 
 • Alle categorieën van rijlessen worden opnieuw gegeven vanaf 11 mei
 • Rijscholen hebben de mogelijkheid om later herop te starten indien de interne organisatie dat vereist

Rijexamencentra

 • Termijnen om rijexamens af te leggen worden verlengd tot 31 december 2020
 • Onderstaande rijexamens worden opnieuw georganiseerd vanaf 18 mei:
  • Theorie-examens voor alle categorieën
  • Praktijkexamens categorieën AM en A: bromfiets, en motoren vanaf 50 cc
  • Praktijkexamens categorieën C en D: vrachtwagen, bus en autocar
  • Herstelexamens. Dit moet je afleggen als een rechter dit oplegt in het kader van een rijverbod
 • Vanaf 25 mei starten de praktijkexamens B, BE en G opnieuw op (Dit zijn examens voor personenwagens, ook met aanhangwagen, en voor landbouwvoertuigen)

Terugkommoment

 • Termijn van terugkommoment wordt verlengd tot 31 december
  Loopt de termijn waarin je het terugkommoment moet volgen af tussen 16 maart en 31 juli? Dan wordt die termijn verlengd tot 31 december. Moest je het terugkommoment volgen voor 16 maart, maar heb je dat niet gedaan? Dan krijg je normaal gezien een tweede termijn van twee maanden toegewezen en betaal je een toeslag van 51 euro. Die tweede termijn wordt nu ook verlengd tot 31 december 2020.
 • Het verplichte terugkommoment wordt opnieuw gegeven vanaf 11 mei

Nascholing in kader van vakbekwaamheid (code 95)

 • Code 95 verlengd tot 30 september
  Elke chauffeur met een rijbewijs C of D die daarmee commercieel vervoer doet (als professionele bestuurder), heeft het bewijs van vakbekwaamheid (code 95 op het rijbewijs) nodig. Wanneer de code 95 op het rijbewijs vervalt tussen 16 maart en 30 september, dan blijft de code op het rijbewijs geldig tot 30 september. Dat is een beslissing van de federale overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer.
 • De nascholingen vakbekwaamheid (code 95) kunnen terug doorgaan vanaf 11 mei

Rijgeschiktheidsonderzoeken (CARA)

 • CARA (het Centrum voor Rijgeschiktheid en Voertuigaanpassing) hervat de onderzoeken vanaf 11 mei
 • Rijgeschiktheidsattesten worden verlengd tot en met 31 december 2020
  Rijgeschiktheidsattesten waarvan de geldigheid vervalt van 16 maart tot en met 30 december 2020, worden verlengd tot 31 december op voorwaarde dat je vóór 11 juni 2020 contact opneemt met CARA.
 • CARA beoordeelt elk individueel dossier en kan beslissen dat de geldigheid niet verlengd wordt.

Veiligheidsmaatregelen

Om deze heropstart zo veilig mogelijk te laten verlopen, heeft de sector uniforme afspraken over veiligheid en hygiëne gemaakt die verder gaan dan de generieke maatregelen rond social distancing.
 • Handen ontsmetten is verplicht, handgel en wegwerpdoekjes worden voorzien.
 • Alle voertuigen en didactische materialen worden na elke sessie ontsmet.
 • Mondmaskers zijn verplicht bij rijlessen, opleidingen code 95, rijexamens en het terugkommoment (de cursist moet zelf een mondmasker meebrengen; wanneer dat niet het geval is, zal de opleiding of het examen niet doorgaan).
 • Materiaal of veiligheidskledij (bv. balpennen, helm, veiligheids-handschoenen, oortjes, …) moet voorzien worden door de kandidaat.
 • Er kan alleen elektronisch of via overschrijving worden betaald.
 • Wie een examen aflegt met een eigen voertuig moet ervoor zorgen dat het zich in een hygiënische staat bevindt.
Meer informatie in het sectorprotocol opleiding & examinering mobiliteit
Gepubliceerd op dinsdag 5 mei 2020 14.04 u.