Naar inhoud

Geel compenseert groen met groen

Op maandag 10 april stak het voltallige college van burgemeester en schepenen de handen uit de mouwen om een aantal nieuwe bomen en struiken aan te planten in Winkelomheide. De aanplanting komt er nadat een aantal bomen en planten moesten verdwijnen aan het woonzorgcentrum Wedbos voor de realisatie van weg- en rioleringswerken.

Op deze manier wil de stad de hoeveelheid groen op het openbaar domein op peil houden.

Volgens de wetgeving kan de stad bij het verwijderen van bomen een bijdrage betalen of elders nieuwe bomen aanplanten. Het stadsbestuur koos voor heraanplanting op een perceel in Gemeenteheide in Winkelomheide.  Omdat de 600m² verwijderde vegetatie inheems was, geldt een compensatiefactor 2. Concreet betekent dit dat de stad Geel in totaal 1200m² moest heraanplanten.

 

Om haar steun te betuigen aan het behoud van het groen in Geel stak het voltallige college van burgemeester en schepenen zelf ook de handen uit de mouwen. Volgende soorten werden dit voorjaar aangeplant: zachte berk, wintereik, haagbeuk, Gelderse roos, hazelaar, vlier, lijsterbes en wilde kamperfoelie.  

 

Datum van het bericht: donderdag 20 april 2017
Alle nieuws