Naar inhoud

Geel geeft subsidies voor drie innovatieve welzijnsprojecten

Het OCMW Geel besliste tijdens de laatste vergadering van het Vast Bureau om aan drie organisaties een projectsubsidie toe te kennen voor een actie die de welzijnsdoelstellingen uit het Geelse meerjarenplan kan aanvullen of versterken. In totaal werd hiervoor een bedrag van meer dan 14 000 euro voorzien.

De subsidies werden toegekend op basis van een reglement van 2015. Hiermee wil het Sociaal Huis duurzame acties ondersteunen binnen zes grote welzijnsthema’s:

  • een geïntegreerd lokaal welzijnslandschap
  • armoedebestrijding en maatschappelijke integratie
  • gezondheidszorg en –preventie
  • meer en betere kinderopvang
  • langer en comfortabeler zelfstandig thuis wonen
  • Geel profileren als Barmhartige Stede

De beoordelingscommissie formuleerde een unaniem positief advies om de subsidies toe te kennen aan:

 

- Thomas More Kempen vzw voor de actie ‘Kookschort aan en gaan!’ - subsidie van 4 600 euro

 

In dit project wordt een innovatieve reeks van acht kookworkshops georganiseerd voor gezinnen met kinderen die over beperkte financiële middelen beschikken. Het doel is om zowel ouders als kinderen te versterken op vlak van het aankopen en koken van gezonde, lekkere, kindvriendelijke én budgetvriendelijke maaltijden en het weerstaan aan verleidingen zodat op lange termijn dit nieuwe aankoop- en eetpatroon behouden kan blijven. De kookworkshops worden begeleid door een diëtiste en een psychologe en steunen op recente inzichten uit de gedragseconomie.

 

- CAW De Kempen met ‘Zie wie we zijn’ - subsidie van 4 860 euro

 

Dit project is een samenwerking tussen de artistieke en welzijnssector via JAC Geel. Via het artistieke middel ‘beeldende kunst’ willen de beide organisaties kwetsbare jongeren de mogelijkheid geven om zich te uiten in ‘wie ben ik, wat kan ik, wat leeft er in mij’. Beide partners vertrekken vanuit hun expertise en werkwijze maar met een gemeenschappelijk doel voor ogen. Door de krachten te bundelen bieden ze een versterkt aanbod voor kwetsbare jongeren. De jongeren kunnen sterker en weerbaarder worden waardoor ze terug een toekomstperspectief krijgen.

 

- ’t Vooruitzicht Pas-sage VZW met ‘herstelacademie Kempen’ - subsidie van 5 000 euro

Met het project willen de initiatiefnemers een Kempische Herstelacademie i.s.m. netwerkpartners opstarten waarbij ervaringsdeskundigen in coproductie met professionals binnen een bepaald levensdomein een vormingspakket aanbieden. Dit vertrekt vanuit de krachten en talenten en is gericht op veerkracht van mensen met een psychische gevoeligheid, familie, mantelzorgers maar ook hulpverleners, studenten, buurt en burgers die te maken hebben met psychische kwetsbaarheid.

De organisaties kunnen de toegewezen subsidies gedurende een periode van maximaal twee jaar inzetten. Hierbij moeten ze ook de duurzame effecten op lange termijn kunnen aantonen en realiseren.

 

Geel hoopt hiermee de welzijnsorganisaties te versterken in de realisatie van hun projecten. Deze sluiten naadloos aan bij de welzijnsdoelstellingen die stad en Sociaal Huis willen bereiken.

Bevoegde dienst: Sociaal Huis
Datum van het bericht: donderdag 20 juli 2017
Alle nieuws